"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Нов парк за отпадъци ще се строи

юни 4, 2013, 17:23  

Холандската фирма “Грийнстар солар” прояви интерес да инвестира в строителството на парк за отпадъци в Пазарджик. Паралелно с него ще се изгради и енергиен такъв, както и агри парк, където ще се произвеждат зеленчуци. Инвестицията е в размер на 110 милиона евро и предвижда разкриване на общо 420 работни места. Предложението вече е внесено в Общинския съвет. Офертата на “Грийнстар солар” е да бъде създадено публично-частно партньорство с община Пазарджик за разработване, изграждане и експлоатация на съоръжения за преработване на отпадъци. Паркът за отпадъци ще се състои от линия за полуавтоматизирано разделяне и подбиране на отпадъците, която ще отделя всички отпадъчни материали, които могат да бъдат продавани като непървични суровини на глобалния пазар.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!