"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Превозите на скрап – намаляха многократно

май 20, 2013, 12:15  

Заедно с кандидат-купувачите си “БДЖ-Товарни превози” непрекъснато губи все повече товари.
Поради това приходите на компания за първото тримесечие са паднали с 6.242 млн. лева спрямо същия период на 2012 г. – от 34.8 млн. на 28.6 млн. лева – спад от 18%. Спрямо бизнес плана спадът е 7.265 млн. лева – 20%.
През първите 3 месеца на 2013 г. са превозени 1.900 млн. тона товари, с 371,6 хил. т по-малко от 2012 г. и 439,3 хил. тона по-малко спрямо заложения план. Основните причини за спада са кризата и намаленото потребление на ток, което доведе до застой на въглища в складовете на ТЕЦ “Бобов дол” и “Марица 3″, Димитровград.
Числата говорят за сериозна криза в енергетиката, металургията, химията, строителството и пр. сектори на икономиката.
Намаление на обема превозени товари отчитат най-големите товародатели и спедитори:
От 60 на 20 влака е паднал превозът на варовик на “Прайм Спед” АД;
От 198 хил. на 96 хил. тона са намалели количествата скрап на “Стомана индъстри”;
От 93 хил. на 57 хил. тона са се свили торовете, возени от “Неохим” за порт Бургас;
Над 10 пъти е паднал обемът нефтопродукти, които БДЖ вози на “Лукойл Нефтохим Бургас”- от 164 на 16 хил. тона. Тези товари бяха привлечени от частната “Българска железопътна компания”, конкурент на “БДЖ-ТП”;
От 69 на 50 хил. тона са намалели количествата пясък, които “Каолин” вози от гарите Ветово и Сеново – 26,6% спад.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!