"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Проверките започнаха…

април 25, 2013, 13:52  

В две ямболски фирми, притежаващи разрешения за осъществяване на търговски дейност с отпадъци от черни и цветни метали на установени нарушения на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. В операцията, проведена вчера в Ямбол, са участвали служители от икономическа полиция и експерти от ОДМВР, РУ “Полиция” – Ямбол,   представители на РИОСВ – Стара Загора и  Дирекция инспекция по труда -  отдел Ямбол. Проверени са обектите на три ямболски фирми, като в две от тях са  констатирани нарушения, касаещи извършване на дейности по разглобяване и съхранение на излезли от употреба МПС. Съставени са констативни протоколи. Предстои вземане на отношение по административен ред.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!