"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

40 млн.евро за “София мед”

април 1, 2013, 10:47  

Металообработващото предприятие “София мед” ще получи 40 млн. евро дългосрочен заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Част от средствата ще бъдат инвестирани в повишаване на енергийната и производствената ефективност, а другите ще се използват за дългосрочен работен капитал, съобщиха от финансовата институция. Кредитът ще помогне на предприятието да финализира важни инвестиции и да приключи бизнес плана си по график. Това ще подобри позицията му на световния пазар и ще му позволи да отговори на нарастващото търсене.

По-ефективно

От общия финансов пакет 10 млн. евро ще бъдат заделени за финансиране на проекти, които ще направят предпрятието по-ефективно. Това включва подобряване на енергийните параметри на работа и съкращаване на производствените разходи. Целта е заводът да постигне най-добрите международни практики. Средствата ще се използват също за ориентиране на производството към продукция с по-висока добавена стойност като специални сплави и валцовани продукти за индустриални приложения. Това ще стане чрез разширяване на мощностите за производство на такива изделия. “Заемът ще помогне на “София мед” в реализацията на значителни инвестиции в нови продукти с добавена стойност, енергийна ефективност и подобряване на стандартите за корпоративно управление”, посочи директорът на ЕБВР за България Даниел Берг.

Оборотен капитал

Останалите 30 млн. евро ще бъдат използвани за дългосрочен целеви работен капитал, който ще позволи на компанията да увеличи темповете си на растеж. Според Берг това ще й помогне да устои на пазарния натиск, който изисква повишени нива на оборотни средства. Според последния отчет на дружеството към края на 2011 г. оборотният капитал е бил 68.3 млн. лв. спрямо 98.6 млн. лв. година по-рано.

“След като бъдат направени необходимите инвестиции, “София мед” ще бъде в състояние да отбележи динамичен ръст не само в различните продуктови и пазарни сегменти, в които компанията вече има установени позиции и притежава значителни дялове, но и по отношение на продукти, предназначени за индустриални цели, с по-висока добавена стойност, като по този начин се превърне в основен играч на този пазар”, каза главният изпълнителен директор на Halcor Перикъл Сапунцис. Компанията е собственик на “София мед” и е част от гръцката металургична група Viohalco. Освен на кредита от ЕБВР дружеството разчита и на финансовата подкрепа на гръцките банки, с които работи.

Конкурентоспособност

Компанията изпълнява и проект “Инвестиции за екоцелесъобразно производство” по оперативна програма “Конкурентоспособност”. Той е на обща стойност 8.4 млн. лв., като 4 млн. лв. са безвъзмездно европейско финансиране. Договорът беше подписан през август 2012 г., а срокът за изпълнение е 16 месеца. В момента тече процедура за доставка и монтаж на технологично оборудване. Изпълнението на проекта се очаква да повиши производствения капацитет на предприятието с 5% през първата година от въвеждане в експлоатация на новите машини. Като цели са заложени повишаване на износа с 3%, а до две години приходите от продажби трябва да нараснат с 5%. В резултат на изпълнението на проекта компанията ще разшири продуктовия си портфейл с най-малко 20 нови продукта с калаено покритие. С повече от 35% трябва да се повиши количеството на отпадъците, които подлежат на рециклиране и повторно използване. В същото време опасните материали в състава на произвежданите изделия ще намалеят с 8% в рамките на две години.

Трудна среда

Инвестициите в по-ефективно производство ще помогнат на компанията да стане по-конкурентна в условията на криза. Благодарение на увеличените продажби с 32% и на портфейла продукти с по-висока добавена стойност през 2011 г. “София мед” успя да увеличи печалбата си преди лихви, данъци и обезценки с над 40%. В дружеството бяха инвестирани близо 9 млн. лв.

“София мед” изнася близо 83% от продукцията си към Западна и Източна Европа и е силно зависима от икономическата ситуация там. Преди време представителят на Viohalco в България и председател на Българската асоциация на металургичната индустрия Антон Петров коментира, че предприятия като “София мед”, които правят междинни продукти, са по-уязвими от световните пазари и по-силно притиснати от конкуренцията, отколкото производителите на метали, чиято продукция се търгува на Лондонската метална борса. Така през миналата година развитието при тях беше по-колебливо и с по-малки стъпки. Въпреки това, за разлика от черната металургия, където беше отчетен рязък спад, цветната като цяло запази нивото си от 2011 г. Прогнозите за сектора за тази година са предпазливи и не се очаква растеж.

Профил

“София мед” е част от поделението за медни продукти на гръцката Viohalco – европейския лидер в металообработващата промишленост, която в България е собственик също на “Стомана индъстри” и на предприятието за алуминиеви профили “Стилмет”. Индустриалната група купи активите на фалиралия Комбинат за обработка на цветни метали (КОЦМ) през 2000 г. Досега в “София мед” са инвестирани около 140 млн. евро, като е променена продуктовата гама, която вече не се търси на пазара. В момента предприятието е единственото в страната, което произвежда полуготови продукти от мед и месинг – пръти, кръгове, листове и т.н., които се използват в строителството, машиностроенето, електротехниката и други сектори. Увеличението на производството в “София мед” се отразява и на други фирми в България, от които се снабдява със суровини. Сред доставчиците му са медодобивният комбинат в Пирдоп “Аурубис България” и Комбинатът за цветни метали (КЦМ) в Пловдив. Предприятието използва също и меден скрап.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!