"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

www.scrap-bg.com / Via Expo 2014

декември 20, 2013, 15:30  

Save the Planet“ – изложение за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа: 5-7 март 2014 г., София

Специализираното събитие „Save the Planet“ ще представи новостите в управлението на отпадъците. Секторът има голям потенциал за развитие и целта на организаторите от Виа Експо е да  насърчат технологичния трансфер към Югоизточна Европа и да провокират интереса на бизнеса и общините.

Водещи компании от Австрия, България, Германия, Дания, Полша, Словения, Швеция и Швейцария ще  запознаят посетителите с технологии и оборудване за третиране, събиране, обезвреждане, рециклиране и компостиране на отпадъци.

Австрия е страна партньор на изявата и акцент ще бъде Австрийският павилион, който през 2014 г. ще е разположен на по-голяма изложбена площ.

 

Австрия е отново страна партньор на „Save the Planet“ и ще представи своите постижения на традиционния Австрийски павилион. IFE, водещ производител на виброконвейери и магнитни сепаратори; Lindner-Recyclingtech – шредери и системи за алтернативни горива; Vecoplan, доставчик на решения в рециклиращата индустрия, и Europlast Plastics Industry, производител на пластмасови контейнери, се присъединиха към павилиона. Друга австрийска компания е EREMA. По повод своята 30 годишнина тя пусна системата INTAREMA®, която ще постави началото на нова ера в рециклиращата индустрия. Komptech ще запознае посетителите с технологии за третиране на твърди битови отпадъци и за използването на биомасата.

Братя Пашев е фирма, специализирана в продажбата на преработвателни машини за биомаса, дървесина, пластмаси, хартия, битови отпадъци, инсталации за сухо почистване на пластмасови отпадъци и екструдер-гранулатори за преработка на пластмаси.

Дейността на словенската компания Anis Trend е концентрирана върху  производството на балиращи машини, резервни части и транспортьори за управление на общински и индустриални отпадъци.

Водещ производител на алтернативни горива от сортирани битови отпадъци в Централна и Източна Европа е Екорек. Фирмата предоставя и природосъобразни решения за отпадъци от нефтохимическата промишленост и излезлите от употреба гуми.

Роланд Трейдинг, дилър на холдинга Terex, ще запознае посетителите с машини за рециклиране, преси и ножици, подемно-транспортна техника за скрап, дървен материал, хартия, насипни материали и др.

Актуални законодателни промени, укрепване на партньорствата между обществения и частния сектор, стратегии за превенция, иновации в управлението на отпадъците – това ще са основните теми в конферентния ден „Най-добрите практики в областта на управлението на отпадъците и ресурсите в рамките на ЕС”. Той ще се проведе в партньорство с Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и Европейската мрежа на специалисти по околна среда (ENEP).

Глобални и локални перспективи в производство на енергия от отпадъци ще бъдат презентирани от лектори от Съвета за изследване и технологии за енергия от отпадъци (WtERT).

Организатор: Виа Експо – www.viaexpo.com

Медиен партньор – www.scrap-bg.com     www.plastic-bg.com

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!