"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Скрап от АЕЦ”Козлодуй”

февруари 27, 2013, 10:42  

Спрените от експлоатация четири малки блока на АЕЦ “Козлодуй“ продължават да генерират някакви приходи за държавата, макар и под формата на продавани за преработка метални и акумулаторни отпадъци, както и на годно за употреба нерадиоактивно оборудване от машинната зала на І и ІІ блок. Тези два реактора бяха затворени в края на 2002 г., а ІІІ и ІV блок – в края на 2006 г., като част от условията за присъединяване към Европейския съюз.

Само през миналата година Държавното предприятие “Радиоактивни отпадъци“ (ДПРАО), което пое управлението и демонтажа на руските реактори ВВЕР-440, е продало за скрап 1400 тона метални отпадъци от първите два блока на ядрената ни централа, съобщи пред журналисти във вторник изпълнителният директор на ДПРАО Дилян Петров. С приходите от 540 хил. лв. е платено за издаването на лицензи за работа на предприятието, а около 400 хил. лв. са преведени във фонд “Радиоактивни отпадъци“. Други 640 хил. лв. е платила преди около две години държавната ТЕЦ “Марица Изток 2“ за трансформатор от един от спрените реактори, а сега иска да вземе още 5-6 трансформатора, допълни Петров.

По думите му ДПРАО е разпратило списък с годното демонтирано оборудване от І и ІІ блок до руски, украински и други централи от бившия социалистически блок, които могат, ако проявят интерес, да се включат в търгове. И финландска АЕЦ вече била проявила интерес към свален от блоковете цилиндър, допълни Пламен Петков, главен инженер на І и ІІ блок.

За всяка част се назначава независима оценка, допълни Дилян Петров. В процес на подготовка са и нови търгове за две акумулаторни 150-тонни батерии за аварийно захранване, които ще се продадат на лицензирани рециклиращи организации. По предварителни оценки от продажба на отпадъци и части от машинната зала на двата първи реактора може да влязат във фонд “Радиоактивни отпадъци“ около 30 млн. лв.

Общо 91-92 на сто от оборудването на четирите блока няма да е радиоактивно и може да се продаде за преработка или повторна употреба, останалите 8-9 процента замърсено оборудване от първи и втори контур на реактора ще се съхранява по подходящ начин, обясни шефът на ДПРАО.

Пламен Петков обясни, че при демонтажа на машинната зала на І и ІІ блок частите се проверяват за радиация три пъти – на площадката, при изхода им и по пътя.

В края на април 2013 г. предприятието очаква да получи лиценз, който да му позволи да започне работа по демонтаж и на ядрената част от първите два блока и да се влезе в първи и втори контур на реакторите, каза Петров. Вече дори се подготвяли проекти за дейности в радиационната зона.

В ІІІ и ІV блок все още не са предприети дейности по демонтаж на каквото и да било оборудване, само е извадено отработилото ядрено гориво, тъй като има етапи на процедурите по извеждане от експлоатация. Във вторник реално ДПРАО е направило още една стъпка в тази посока, след като е получило от Агенцията за ядрено регулиране лиценз за управление на втората двойка ВВЕР-440. Така 400 досегашни служители на АЕЦ “Козлодуй“ ще минат на работа в ДПРАО и заплатите им ще се плащат от Международния фонд “Козлодуй“, в който Европейската комисия превежда компенсациите за затварянето на малките блокове и който се управлява от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Тъй като ІІІ и ІV блок бяха модернизирани скоро преди да се вземе политическото решение за спирането им, от продажба на тяхното оборудване може да се изкарат и повече пари, смятат експертите в ДПРАО.

Дилян Петров обясни още, че сградният фонд, който ще остане след извеждането от експлоатация на четирите блока, може да се използва за производствени мощности, както и за извършване на дейности по сглобяването на конструкциите за бъдещия седми блок на АЕЦ „Козлодуй“, който централата смята да строи.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!