"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Вторичните суровини – доходоносен бизнес

юни 1, 2011, 19:19  

Старите вестници и хартиени опаковки поскъпнаха близо три пъти за две години и в момента килото върви по 29-30 ст. 8-9 пъти е скокът в цената на пластмасовите бутилки и отпадъци. Килограм от суровината струва 85-90 ст. Старото стъкло струва 10 ст., колкото и преди кризата в началото на 2009 г. Цената на металните опаковки е борсова и се движи между 40 и 60 ст., като има пикове, според конюнктурата на международния пазар, обясни Тихомир Лазаров, зам. изпълнителен директор на ЕКОПАК. Заради поскъпването домакинствата в кварталите, където няма цветни кофи за разделно събиране на отпадъците, могат да изкарат добра сума, ако почистят мазета и къщи и вместо в общата кофа за смет, ги предадат на пунктове за вторични суровини. Заради добрата цена, която може да се получи срещу стари вестници, празни пластмасови бутилки или стъклени буркани, край кофите за смет се разразява истинска война. Цели организирани групи обикалят със стари детски колички и дори пикапи, за да обират стара хартия и пластмаса. Кофите за боклук дори са разделени на зони на влияние и ако някой посегне на чужд контейнер, може сериозно да пострада, обясниха от компаниите за разделно събиране на боклук. Освен доходоносен бизнес разделното събиране на отпадъци е и полезно за природата. Само през миналата година благодарение на рециклирания от компанията боклук са спасени от изсичане 392 130 дървета, спестени са 56 664 кВтч електроенергия, 959 млн. литра питейна вода и 120 хиляди куб.м обем от депата за отпадъци, посочи Тодор Бургуджиев.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!