"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Сериозно редуциран е броя на кандидатстващите за разрешителни

февруари 1, 2013, 16:07  

Затегнатият режим на работа и контрол върху организациите за преработка на отпадъците е охладил интереса на бизнеса към рециклирането на електронен скрап, на излезли от употреба автомобили и на отработените масла. Запазили са се обаче апетитите към отпадъците от опаковки, старите батерии и преработката на старите акумулатори и гуми.

До крайния срок за подаване на документи за пререгистрация на дейността си по новите законови изисквания – 14 януари 2013 г., това са сторили само 38 от всички досега работещи на този пазар 52 организации по оползотворяване на различните видове отпадъци. Не е ясно и дали това ще остане окончателният брой, тъй като от организациите се иска да внесат банкова гаранция за едногодишен период, през който ако бъдат хванати в нарушение, парите остават за държавата. За занимаващите се с излезли от употреба моторни превозни средства например сумата по банковата гаранция е 1 млн. лв., което за някои организации е прекалено висока суми.

Така в момента от предишните 15 организации за преработка на стари автомобили заявление за ново разрешително в Министерството на околната среда и водите са подали само шест.

Сериозно е редуциран и броят на кандидатстващите за разрешително организации за оползотворяване на непотребните хладилници, печки, компютри и прочие електронен и електрически скрап. Докато през миналата година с това са се занимавали 13 организации, сега дейност искат да продължат само пет. Останалите осем отпадат от пазара

С един по-малко са и кандидатите да рециклират отработените масла и сега това искат да правят пет организации.

От дружествата за оползотворяване на отпадъци от опаковки, негодни гуми, акумулатори и батерии обаче не се отказват от бизнеса си. Така отново шестима са кандидатите да рециклират хартиен, пластмасов, стъклен и метален амбалаж. Петима остават желаещите да преработват стари гуми. Седем се запазват искащите организации да продължат да преработват негодни батерии и акумулатори.

Не е ясно колко от 38-те организациите по оползотворяване, които са подали заявление за разрешително, са платили и изискваната банкова гаранция. Онези от тях, които не са я внесли, а само са подали заявление за разрешително, в момента извършват дейността си незаконно.

Всички организации, които трябва да осигуряват оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, отпадъци от опаковки, излезли от употреба гуми , излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отработени масла, и отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори, трябва да осигурят и рециклирането на суровините, с които работят, припомнят от асоциацията.

Тези, които не са заплатили необходимата банкова гаранция, така или иначе нямат интерес да го правят, защото е въпрос на време тяхното разрешително да бъде отнето. За всички останали, които са изпълнили изискванията на Закона за управление на отпадъците, това е най-важната цел, свързана с опазване на околната среда.

Коментари

1 коментар към “Сериозно редуциран е броя на кандидатстващите за разрешителни”
  1. дърабъра казва:

    да защото няма банкови гаранции и пак ще купуват черни и цветни метали ама вече незаконно

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!