"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Автомобил без тех.преглед 2 години отива за скрап

януари 10, 2013, 22:40  

Автомобил, който повече от 2 години не е минавал технически преглед, ще се води излязъл от употреба и трябва да бъде предаден за скрап. Това гласи наредбата на екоминистерството за излезлите от употреба моторни превозни средства, която правителството одобри вчера.

Собствениците на коли, които вече не са в движение, са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване, пише още в документа.

За излезли от употреба коли ще се приемат тези, които са с прекратена регистрация след изплатена тотална щета, както и возила, които не са минали технически преглед повече от 2 години и са изоставени по тротоари и градинки.

Кметовете се задължават да събират тези стари и изоставени от собствениците им автомобили на определени за целта места. А лицата, които пускат коли на пазара, трябва да осигуряват за своя сметка събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба. Те трябва да изградят и компютърна информационна система за отчитане на пуснатите на пазара автомобили.

Междувременно от Столична община съобщиха, че миналата година частни фирми са вдигнали 79 трошки изоставени по улиците и тротоарите.

Те са закарани на площадки за временно съхранение. Най-много коли са вдигнати от централните райони „Изгрев”, „Лозенец” и „Средец”, където има и големи проблеми с паркирането. За сравнение през 2011 г. са прибрани 96.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!