"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Пресконференция на БАР и АРИ

януари 9, 2013, 15:22  

09.01.2013 София

Днес се състоя прескоференция на БАР (Българска Асоциация по рециклиране ) и АРИ (Асоциация на рециклиращата индустрия).

Осносвните акценти от пресконференцията бяха, че неекспертните решения в новия закон, големите рестрикции, неясните и неприложими текстове в закона обричат фирмите на административен произвол, който от своя страна поражда корупционни практики.

От 14.01.2013 година е в сила новия закон, който е обвързан с издаване на съответните разрешителни за дейността по събиране и рециклиране на черни и цветни метали.От тази година в бизнеса ще останат само фирмите предоставили банковите си гаранции, тези, които все още не са имат и 3-месечен срок да го направят до 14.04.2013.

Според г-н Малинов (БАР) банковите гаранции трябва да ги има.Те вкарват ред в бранша и регулират търговията, като придават и по-голяма сигурност относно изискванията по отношение на събирането и търговията на скрап и метали отпадъци.Това  и начин, който цели да се намали влиянието на сивите структури в бранша.Новите промени ще намалят броя на площадките в България от 2300 до 800, което е и под санитарния минимум за страната.Голяма част от площадките, който няма да платят за своите разрешители, ще останат на пазара.Това ще доведе до увеличаване на кражбите, както и до пренсочване на голяма част от суровините по други канали за търговия с фалшиви документи- сертификати за произход и фактури.

Конкретните искания, който ще бъдат отправени към институциите са за актуализиране броя на легалинте и на истнските площадки за събиране на скрап, банковите гаранции да останат , но да бъдат според обемите и количеставата скрап генерирани от фирмите, промени в Наказателния кодекс и бъдещите разрешителни да минат под контрила на браншовите организации – бизнесът да може да контролира са своята дейност.

Факт е , че новите промени не са правени от професионалистите и експертите в този бранш, а от хора, не знаещи и неразбиращи тази материя.Държавата не признава експертния потенциал на бизнеса и превръща дейността от печеливша в оцеляваща в тези условия на неискреност от страна на министреството.Никъде в Европа няма толкова  силно регулиран рециклиращ бизнес.И в много отношения редица държави наблюдават ситуацията в България, дали всички тези мерки ще имат ефект върху кражбите, бизнеса и самата държава и приложими ли са те в друга.

Държавата е “мащеха” относно лицензираните фирми.Глобите за нелицензирана фирма , която нерегламентирано изкупува или разкомплектова са от 1000 до 3000 лева  - това са нелегални търговци на скрап, опериращи в скрити складове, дворове, къщи, гаражи и т.н. докато ако редовна фирма бъде уличена в подобна дейност глобите започват от над 30 000 лева.Следва и изземване на разрешителното , което води отнемане на правото в рамките на една година.Това разбира се е краят на една фирма.

Но това не е краят на борбата.И БАР и АРИ  потвърдиха своята готовност за разговори с екоминистреството за по-добри условия на развитие( или оцеляване) на бизнеса.Ще се водят разговори за намаляване на данък-печалбата за следващата финансова година, данъчни облекчения за фирмите направили големи инвестиции, намаление на такси и глоби, все неща, които ще отнемат време, но ще подобрят бизнес средата на фирмите в тази област.Времето ще покаже.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!