"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Без банкова гаранция взимат разрешителните за ОЧЦМ

януари 8, 2013, 10:07  

Разрешителни на фирми, преработващи черни и цветни метали, ще бъдат изземвани, ако не представят банкова гаранция. Това коментира пред Агенция „Фокус” Владимир Димитров, изпълнителен директор на Българска асоциация по рециклиране. От 1 януари тази година влезе в сила Законът за рециклиране, който изисква банкови гаранции за дейностите на фирми, преработващи скрап, черни и цветни метали.

По думите на Владимир Димитров – за пръв път в историята на вторичните суровини у нас се въвежда подобно изискване и е възможно много от фирмите, занимаващи се с тази дейност, да отпаднат от пазара.

„Фирми, които не могат да покрият изискванията за банкова гаранция, вероятно ще прибягнат до издаване на разрешителни за хартия и пластмаса, тъй като за тях не се изисква банкова гаранция, но впоследствие ще продължат да преработват отпадъци от черни и цветни метали, което ще доведе до увеличение на сивия сектор в отрасъла”, каза Димитров.

Законът за рециклиране предвижда още – търговските обекти и административни сгради, намиращи се в общини над 5 хил. души, да събират разделно отпадъците си. Всички административни сгради и търговски обекти трябва да разполагат с четири съда, в които да събират отпадъци от стъкло, хартия, пластмаса и метал, на база на сключен договор с компания, която работи с масово разпространени отпадъци. При неспазване на наредбата, санкциите са от 3 хил. лв. до 10 хил. лв. за първо нарушение, а за второ нарушение се покачват двойно.

„В по-голямата си част общините в страната нямат изградена система за разделно събиране. След като се запознаят с наредбата за разделно събиране, търговските и административните обекти трябва да предприемат действия за разделното събиране на отпадъци”, каза още Димитров.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!