"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Започва дело срещу ЗУО

януари 28, 2013, 00:38  

Дело срещу текстове от закона за управление на отпадъците е образувал Конституционният съд на 15 януари, съобщиха от Българската асоциация по рециклиране (БАР).

Искането на  61 депутати от 14 ноември миналата година е срещу промените от 13 юли 2012 г., влезли в сила от 1 януари.

Според един от атакуваните текстове при нарушение е предвидено отнемане на банковата гаранция от 1 млн. лв. със заповед на екоминистъра независимо от обжалването на заповедта, законът не предвижда и връщане на лихвите.

Задължението за общините с население над 10 хил. жители да организират площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата пък било неравнопоставено положение между общините.

Атакувано е изискването магазини, производствени, стопански и административни сгради да събират отделно отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали само за общините с население над 5000 жители. Според този текст голям завод в малка община ще бъде освободен от задължението, а павилион от 10 кв. м в голяма община – не.

Друго противоречие имало при безкасовото плащане само за сделки с отпадъци от черни и цветни метали. Противоречието е в два равнопоставени по сила закона – за отпадъците и за плащанията в брой, който регламентира безкасово плащане за сделки над 15 хил. лева.

По данни на БАР, чийто председател е Борислав Малинов,  38 от 52 организации по оползотворяване и рециклиране на отпадъци са подали заявление за разрешително до 14 януари, когато изтече срокът.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!