"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

“Машстрой”АД може би отива за скрап

септември 20, 2012, 22:15  

Троянската фирма „Машстрой” АД обяви търг с явно наддаване за продажба на съвкупност от обособени обекти и движими вещи, може да се прочете в сайта на публичното дружество. В уведомлението за това се казва, че Съветът на директорите на „Машстрой” АД счита, че за обезпечаване интересите на акционерите е по-благоприятно да се реализират приходи от продажба на активите. Търгът е при начална тръжна цена от 2,8 млн. лв. Оглед може да се извърши от 17 септември  до 25 септември, при условие че има закупена тръжна документация, струваща 50 лв.  Депозитът за участие в търга възлиза на 140 000 лв. Правото на собственост ще бъде придобито от лицето, спечелило търга само ако Общото събрание на акционерите на „Машстрой” АД одобри продажбата, гласи още уведомлението. Посочените в списък обособени обекти и движима собственост се продават анблок и не може да бъдат придобити на по-ниска цена от първоначалната. Стъпката за наддаване е 1% от 2,8 млн.лв. За купувач ще бъде обявен предложилият най-висока цена. Търгът е на 28 септември, петък, в административната сграда на предприятието в Троян, от 11 ч. Преди вече 3 години някога голямото троянско предприятие – производител на стругове, с пазари по целия свят, премина в режим поддържане на технологичен капацитет, тъй като икономическата криза се отрази крайно негативно върху машиностроителната индустрия и от 75-90 машини месечно производството спадна на 5-10 броя. Същевременно бе съкратен и 95% от персонала. Първоначално идеята на ръководството бе да се изчакат по-добри времена в сектора и да се съхранят производствените мощности, като текущите задължения се обслужваха чрез продажби на морално остарели или ненужни активи. Миналата година за кратко  дори имаше надежда, че производството ще се възстанови – направена бе серия от 19 струга, но стартирането на активно производство на металорежещи машини се оказа невъзможно. Затова през юни 2011 г. Общото събрание на акционерите   реши да бъде спряно това производство и да се търсят възможности за ново. Опитите на ръководството да осигури до момента са без резултат, затова се предприема новата стъпка за продажба на активи, които са много за дейността и същевременно изискват разходи за поддръжка. Троянци отдавна са преживели загубата на големите си предприятия – сещат се за тях обикновено, за да илюстрират популярната тук теза, че градът загива и се свива до голямо село. Сега обаче по-запознатите се опасяват, че купувачите ще търсят материали за скрап, а надарените с житейски оптимизъм се надяват да се появи инвеститор, който да разкрие някое и друго работно място с добро производство.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!