"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Зачестиха сигналите за изгорените гуми

септември 5, 2012, 20:51  

Във връзка със зачестили сигнали за нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен организира среща с представители на Община Плевен, Областна дирекция на МВР-Плевен и ОУ на ПБЗН – Плевен. Целта на срещата беше координиране действията на всички отговорни институции, при констатирано нерегламентирано горене на гуми.

На проведената среща се взе решение, РИОСВ – Плевен да засили контрола над автосервизите и автокъщите, които са един от основните източници на стари гуми, както и над пунктовете за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които приемат металните отпадъци от горенето на гуми.

При проверките, експертите от направление “Управление на отпадъците” в РИОСВ – Плевен ще проверяват местата, на които се съхраняват гумите, воденето на отчетност за образуваните стари гуми и за наличие на договори с фирми, притежаващи разрешение заекологосъобразното им третиране.

 

В пунктовете за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, ще се изискват декларации за произход на предаваните метални отпадъци.
Община Плевен, Областна дирекция на МВР-Плевен и ОУ на ПБЗН – Плевен, ще съдействат при изпълнението на поставените цели.

 

При констатиране на нарушения ще се налагат санкции в размер от 2 000 до 20 000 лв.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!