"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Писмо до Б.Борисов

май 25, 2011, 16:55  

Процедурата за съгласуване и консултиране на новия Закон за управление на отпадъците да бъде отложена. За това настоява Българската стопанска камара (БСК) в писмо до премиера Бойко Борисов.

В писмото се посочва, че в БСК са получени негативни становища по закона от различни браншови организации. Според предприятия от рециклиращата индустрия рязкото съкращаване на броя на площадките за метални отпадъци и забраната за продажба на скрап от физически лица ще постави под заплаха нормалната работа на сектора. Ще бъдат засегнати и предприятията от металургичната промишленост с всички последствия за приходната част на бюджета, платежния баланс и съкращаването на работни места.

Експертите на БСК са категорични, че в този си вид законопроектът не решава натрупаните проблеми в управление на отпадъците, а създава нови.

Новият закон предвижда затягане на контрола върху организациите за разделно събиране на отпадъците. Те ще трябва да представят банкови гаранции, за да работят на пазара. Тези текстове бяха подкрепени от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). От КРИБ настояха за по-строг контрол върху изразходването на събраните средства от оползотворяващите организации, както и за по-завишени критерии за издаването на лицензи.

Според изп.-директор на конфедерацията Евгений Иванов с подобна дейност не трябва да се занимават фирми, които нямат преработващи мощности. В България има 18 рециклиращи организации за електрическо и електронно оборудване, а целите, заложени в закона, не се изпълняват, посочва Иванов.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!