"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

АЕЦ”Козлодуй” – на пазара на скрап

август 21, 2012, 22:52  

Близо 870 милиона евро дава Европейския съюз на България за извеждането от експлоатация на 1, 2, 3 и 4-ти блок в АЕЦ”Козлодуй” до края на 2013 година, съобщиха от централата.С част от тези средства ще се покрият и загубите на страната ни за непроизведената електроенергия от затворените малки блокове.

Добрата новина за енергетиците от Козлодуй е, че няма да има съкращения, а хората, които досега са работили на спрените блокове, ще бъдат прехвърлени към Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци”. Те ще бъдат заети с демонтажа на съоръженията от машинните зали и осигуряването на ядрената безопасност в реакторните зони, където все още има радиация.

От 1 и 2 блок вече са извадени над 2 хиляди тона метали. Част от тях ще се продадат за скрап, а на годните за работа машини ще се търси пазар, за да се продадат по-скъпо. През тази есен предстои прехвърлянето и на 3 и 4 блок към активите на предприятието за радиоактивни отпадъци. От тяхното демонтиране се очакват още по-големи приходи, защото при модернизацията им преди години тук са вложени хиляди тонове метал за т. нар. „струйно-вихрови кондензатори”. Заплатите на персонала, зает с извеждането от експлоатация на 4-те малки блокове, се осигуряват от Международния фонд „Козлодуй”.

Под надзора на одитори от Европейската сметна палата в момента се прави оглед и актуализиция на демонтажните дейности, за да се гарантира максимална прозрачност и ефективност.

След фиаското на проекта АЕЦ Белене правителството реши да премести поръчания реактор, като 7-ми блок в АЕЦ Козлодуй. Новият реактор обаче ще започне да произвежда ток едва след 2020 г.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!