"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

”Аурубис България” с нов суровинен проект

август 19, 2012, 11:44  

Аурубис България” започва проект за оползотворяване на отпадъчни суровини и въвеждане на нов продукт в производството на стойност 7.3 млн. лв. Половината от средствата се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет като безвъзмездно съфинансиране по оперативна програма “Конкурентоспособност” за инвестиции в зелена индустрия. Проектът ще бъде изпълнен на няколко части за срок от 20 месеца.

Материали за строителството

Целта е да се въведе в експлоатация ново оборудване за обработка на скрап и фаялит (железен силикат) в завода на германската група Aurubis в Пирдоп. Фаялитът се получава при преработката на шлаката с цел извличане на остатъчната мед в нея. Макар че е безвреден, той се третира като отпаден продукт. В същото време може да намери приложение най-вече в строителната индустрия, например като инертна добавка при производството на цимент. Железният силикат може да се преработва на гранули, които да се използват като абразив, или на камъни, които заради по-голямото си тегло са много подходящи за укрепване на речни брегове и изграждане на други хидротехнически съоръжения.

Въпреки че отстраненият фаялит в Пирдоп е намалял с над 30% между 2004 и 2010 г. заради разширяването на флотационната система за шлака, което завърши през есента на 2010 г., компанията очаква количеството му да нарасне. Новият проект ще помогне за оползотворяване му. “Аурубис България” е най-големият преработвател на вторични суровини на мед в Югоизточна Европа и ние непрекъснато инвестираме в ново оборудване, за да осигурим най-модерния стандарт за рециклиране по устойчив път”, каза изпълнителният директор на компанията Никола Треан при подписване на договора.

Усещане за криза

Кризата в Европа и икономическата несигурност в света са се отразили на резултатите на групата, показва отчетът за третото тримесечие на финансовата година, която започва през октомври. В българския завод е бил преработен 6% по-малко меден концентрат (259 хил. т) отколкото година по-рано, въпреки че за деветте месеца има повишение от 5% до 773 хил. т. Без промяна остава количеството произведена катодна мед за тримесечието – общо 57 хил. т.

Като цяло звеното за производство на първична мед, към което принадлежи българското предприятие и което включва също заводите в Хамбург и Олен (Белгия), е увеличило леко брутните си приходи за деветмесечието, а оперативната печалба преди данъци е скочила с цели 29% до 6.3 млрд. евро.

Цялата група също отчита леко повишение на брутните си приходи за деветте месеца, а оперативната печалба преди данъци нараства с 13% до 147 млн. евро. Само за третото тримесечие обаче оперативната печалба спада с 24%, а нетният резултат е с 59% по-нисък и е в размер на 33 млн. евро. Според Aurubis дълговата криза в Европа, бавното възстановяване в САЩ и несигурността за растежа в Китай се отразяват на пазарите на мед. Значителен спад се наблюдава при продажбите на медни продукти, особено в Южна Европа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capital.bg

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!