"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Принудително репатриране на стари коли

юли 9, 2012, 18:45  

Район „Западен“ - гр.Пловдив, започва принудително репатриране на изоставени стари автомобили, които се намират на терени общинска собственост. Ще бъде сформирана комисия, която ще опише колите, които на пръв поглед са безстопанствени. За всяка една от тях ще бъде изготвен констативен протокол, в който ще се опише външния вид на колата на база визуалния контакт и ще се направи опит да се открие собственикът й. Ако такъв не бъде установен, той ще бъде издирван по регистрационните номера на колата в КАТ.

На самия автомобил ще бъде залепен специален стикер с всички данни и предписания за преместване на практически излязлото от употреба МПС. На собственика ще се даде 14-дневен срок сам да вдигне и премести колата си в частен имот или да я предаде за скрап. След това автомобилът ще бъде принудително репатриран от служители на районната администрация на отредените за това места.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!