"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Търговията с медни жици от бита не е забранена

май 20, 2011, 23:18  

На 9 май 2011 г. “Труд” публикува материал със заглавие “Експеримент на “Труд” действа ли забраната – Търговията с медни жици процъфтява.” Част от материала е изпълнен с подвеждаща информация спрямо представляваната от мен фирма “СОМЕДИНА 7” ООД и съдържа множество неверни факти. Не мога да приема открити внушения и изводи, особено когато се основават на лъжлива информация.

Целенасочено се подвеждат читателите, като се твърди, че фирмата е издала “фискален бон, на който пише името на фирмата, но данъчен номер няма – срещу него е написано “незададен”. Така излиза, че касовата бележка е менте”.

Така нареченият “фискален бон” е кантарна бележка. При покупка не се издава фискален бон, фискален бон се издава само при продажба съгласно закона за счетоводството. След като служителят на кантара претегли материала и установи вида, количеството и стойността му, издава на клиента горепосочената кантарна бележка, въз основа на която се сключва договор за покупко-продажба на материала и се подписва декларация.

В конкретния случай, посочен от вестника, след като на клиента е издадена кантарна бележка, служителят на кантара е констатирал несъответствие с качеството му и поради тази причина не е подписан договор…

В чл. 60, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на отпадъците от черни и цветни метали, които представляват технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, се продават само на лицата по чл. 54, ал.3, т. 1 на лицензирани търговци въз основа на писмен договор с приложен към него сертификат по произход, а отпадъците с битов характер – въз основа на писмен договор с приложена декларация за произход.

Поради факта, че няма излязла Наредба към Закона за управление на отпадъците, не може да се определи точно какво е битов отпадък и какво не. Търговията с медни жици от бита не е забранена.

Въпреки посоченото – “Алъш-веришът върви бързо, защото продавачи и купувачи се разбират с половин уста” и насоките, че фирма “СОМЕДИНА 7” ООД е закононарушител, искам да посоча, че фирмата е изряден данъкоплатец. След три ревизии досега не са установени данъчни нарушения.

Георги Стоянов, управител на “СОМЕДИНА 7″ ООД

Вижте още

Коментари

1 коментар към “Търговията с медни жици от бита не е забранена”
  1. Иван Иванов казва:

    Тази фирма Сомедина 7 са абсолютни измамници. Имам медни отпадъци за предаване – юридическо лице съм. Обаждам се, питам каква е изкупната цена, казват ми 9.00 лв. за килограм. Качвам всичко на камиона, отиваме на място. На таблото отвън пише същата цена. Сваляме всчико и една госпожа ми сервира, че цената е 8.40 за килограм мед от същия тип. Пълни измамници – не ходете там. В крайна сметка си предадох отпадъците на 9.11 лв. за килограм в друга фирма!

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!