"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Интервю с Е.Манева за новия ЗУО

юли 2, 2012, 20:51  

БТВ, „ Тази сутрин”, 29 юни 2012 година

 

Водещ: Сега една тема с Евдокия Манева, заместник-министър на околната среда и водите. Едно сравнение преди да започнем да говорим за новите неща в закона. Всеки тон рециклирана хартия спестява от отсичане 13 дървета. 1 кг рециклирана хартия, друг пример, спестява използването на 32 литра питейна вода. Всеки рециклиран тон хартия спестява 1440 литра нефт и 4000 киловата енергия. Давам ви тези сравнения, защото ще си говорим за приетия вчера съвсем пресен и нов закон за управление на отпадъците. Той по съвсем друг начин поставя управлението на тези отпадъци.

Водеща: Ще ни накара да живеем.

Водещ: Идеята е вече огромна част да се преработва.

Евдокия Манева: /…/ да се поставя управлението на отпадъците. Това е философията на новия закон. Тя изцяло е съобразена с Хартата за управление на отпадъците на ЕК. Акцентът е върху намаляване на отпадъците, върху тяхното рециклиране и оползотворяване.

Водещ: Колкото се може от това, което се изхвърля, да служи за нещо ново.

Евдокия Манева: Това е най-важното, тъй като оползотворяването на отпадъците спестява изключително много природни ресурси. Вие дадохте един пример, многобройни са примерите, които илюстрират, че това не е напразно усилие, а една цел, която има и своята икономическа същност.

Водеща: Пунктовете за скрап също намират своя нов регламент в текстове от този закон.

Евдокия Манева: Да. Вижте въпросът за отпадъците от метали заема само пет члена от закона. Той е от 160 члена. Това е изключително сложен, всеобхватен закон, който регламентира усилията на всички членове на нашето общество – на бизнес…

Водеща: Пет члена, които вече засягат и престъпността на България дори?

Евдокия Манева: Да. В това отношение сте абсолютно права, но бих искала да кажа, че много по-важни са останалите неща, които регламентират изобщо как кметовете, бизнесът трябва да променят изцяло позицията си по отношение на отпадъците. Ние изцяло трябва да се откажем от депониране на отпадъци.

Водещ: Дайте да дадем примери. Кое ще е качествено новото и съвършено различното с тези текстове и изпълнимо ли е обаче?

Евдокия Манева: Едно от важните неща, което е регламентирано в закона, записани са цели за рециклиране на отпадъците. Вие сам споменахте докато разговаряхме, че 50% от отпадъците от хартия, метали, всичко…

Водещ: Всичко, пластмаса.

Евдокия Манева: Биологични отпадъци, пластмаса трябва да бъдат рециклирани. Това е една изключително амбициозна цел. За да ви докажа това, ще ви кажа какво е положението в момента – в момента се събират в страната около 3 млн. тона битови отпадъци. От тях около 340 хил. тона се събират като масово разпространение отпадъци. Това са опаковки, отпадъци от електронно електрическо…

Водещ: 1/10.

Евдокия Манева: 1/10. От тях около 54% се рециклират.

Водещ: От 1/10-та половината се рециклират. Тоест, една, колко идва 1/20?

Евдокия Манева: Да, 1/20-та се рециклира. А трябва да стигнем 50%.

Водещ: Изпълнимо ли е това?

Евдокия Манева: Виждате какво огромно усилие трябва да направим всички.

Водеща: Кога трябва да стигнат тези 50%?

Евдокия Манева: 2020 година като имаме междинни цели – на 30-40%. Но 2020 година не е така далече. Ние трябва изцяло да реорганизираме практиката на събирането и оползотворяването на отпадъците. Имаме специална цел на строителните отпадъци. Там пък за същия период трябва 70% от отпадъците да бъдат рециклирани. Органичните отпадъци трябва да бъдат компостирани. Това е едно огромно усилие, което трябва да положат кметовете на общините.

Водещ: Как ще работи това, защото и сега забелязвам да си изхвърляш строителните отпадъци на полянката или тоалетната чиния в боровата гора? Как ще работи?

Евдокия Манева: Да. Това е въпросът – трябва да се направят съответните регламенти. Много ясно трябва да бъдат разработени наредбите за общините. И общините заедно с държавата заедно, разбира се, трябва да създадат една много ясна платформа, с която да запознаят всички граждани, да бъдат обучени хората и в същото време…

Водеща: За какво да обучаваме хората? Не е ли ясно, че не трябва да си изхвърляш строителните отпадъци на полянката или до къщата на съседа през три къщи?

Евдокия Манева: Изглежда, че не е ясно.

Водеща: Не е ли ясно, че не трябва да изглеждат по този начин кофите. Това минало, но за съжаление има и реалности?

Водещ: Тук няма ясното извозване.

Евдокия Манева: Вие насочвате към това, че не е само обучение, трябва сериозна отговорност.

Водеща: Санкции.

Евдокия Манева: Да. Това е един от новите моменти в закона. Разработени са изключително подробно в случаите, в които ще се налагат санкции.

Водеща: Добре. Дайте да ги кажем.

Евдокия Манева: Ние не можем да ги изброим в това предаване. Те са десетки случаите. Най-важното е, че отговорност вече носят и гражданите, и държавните служители, и кметовете, и бизнесът. За всеки са дефинирани съвършено ясно задълженията и отговорностите. И съответно са предвидени санкции, ако той не изпълнява задълженията си.

Водеща: Незаконно сметище от строителни отпадъци. Имахме наскоро на скоро в нашата рубрика „Бай Ганьо Европеец” в София, някъде между дърветата сметище за строителни отпадъци. Констатират го това инспекторите и кой носи отговорността – незнаен извършител, кметът е само ясен – от района, в който е?

Евдокия Манева: Да. Кметът знае, защото той е длъжен територията на общината да я опазва чиста и той трябва да установи кой нарушава правилата и да го санкционира.

Водещ: Ако не го направи?

Евдокия Манева: Ще носи той отговорност.

Водещ: Тоест, той има интерес, включително да звъни в полиция, да иска съдействие на властите, за да стигне до извършителя, за да не глобят самия кмет?

Евдокия Манева: Да.

Водещ: Персонално ли общината ще глобява или кметът персонално?

Евдокия Манева: Не. Отговорността е лична.

Водещ: Не според бюджета, общинския?

Евдокия Манева: Не, от общинския бюджет. Той носи отговорност като лице, което е натоварено с такива функции. Така че и санкционната политика е изключително ясно дефинирана и е насочена към търсена на отговорност за неизпълнение на конкретно записани отговорности.

Водеща: Можем ли да влезем в конкретика, за да бъдем полезни и за хората, които евентуално ще се уплашат от глобите, няма да направят това, което са направили? Хипотетична ситуация – Пенчо от четвъртия етаж прави ремонт в апартамента си. Тоалетната чиния, бившата вече, избитата половин стена, няма значение законно или незаконно. И Пенчо е пред контейнерите за битови отпадъци, ги изхвърля.

Евдокия Манева: Пенчо трябва да бъде глобен от инспекторите на общината като глобата започва от 20 лв., стига до хиляди левове. Зависи какво е нарушението, за какво количество.

Водещ: Дори и за Пенчо?

Водеща: Ако Пенчо не иска да отвори вратата, макар съседите да знаят кой е? Полицията се меси.

Евдокия Манева: И това се случва, разбира се.  И полиция. В целия закон имаме дефинирани задължения и за полицията, особено,  за темата, която вие казахте, за отпадъци за черни и цветни метали. Нашата воля е категорично да прекратим практиката досега за тези мащабни кражби и поразии, които се правят.

Водеща: Преди малко – открадната мантинела. Застрашава човешки животи.

Евдокия Манева: Да. Продължават тези кражби. Предвиждаме изключително тясно сътрудничество с органите на МВР, за да поставим точка на кражбите.

Водещ: Влакови релси също така имаше случаи – влакова релса.

Евдокия Манева: Да, влакова релса, мантинели, шахти, паметници, кабели, какво ли не се краде.

Водеща: Капаци на шахти.

Евдокия Манева: Предвиждаме до две години да е възможно да се предава от физически лица все още металите. След две години това ще бъде напълно забранено.

Водеща: Защо давате този аванс от две години на хората, които крадат и връщат?

Евдокия Манева: Да. Отстъпихме и трябва да призная, което е една слабост, но беше изключително силно недоволството на хората, които работят в този бизнес. За съжаление те бяха подкрепени от организациите като Стопанска камара. Бяха подкрепени от някои профсъюзи, като изтъкваха, че едва ли не един голям контингент, а той не е толкова голям – около 4000 души са тези, които се водят на работа към фирмите за метали, че един голям контингент ще остане без препитание. Това беше аргументът. Ние обаче през тези две години изключително ще засилим контрола. Знаете, че вече разрешенията ще се издават от Министерството на околната среда. Ние имаме контролен апарат в 16 района. И заедно с МВР ще упражняваме изключително стриктно.

Водеща: Онзи ден имахме сигнал – мост до едно врачанско село, металната му част е премахната.

Евдокия Манева: Да. Спомняте си, че имаше и случаи, когато хора пострадаха, това е изключително неприятно.

Водеща: След няколко години това ще спре.

Водещ: Явно сбърках, като казах, че много амбициозни цели си поставяте, защото сега чета, че опозицията Джевдет Чакъров например, е казал, че са изключително минимални целите, които си поставяте с този закон, имайки предвид, че Дания, Швеция, Германия, Великобритания, Белгия почти на 100% си рециклират отпадъците, а ние до 2020 година си поставяме половината?

Евдокия Манева: Аз се изненадах от невежеството на г-н Чакъров. Става дума за отпадъци от опаковки. Аз ви казах каква част представлява.

Водещ: Това, което е друго.

Евдокия Манева: Да рециклираш от общия обем отпадъци, 50% е изключително амбициозна цел за нас, за много от европейските цени.

Водещ: Този пример, който го дава, е за опаковки.

Евдокия Манева: За опаковки.

Водещ: Ние за опаковките къде сме като проценти?

Евдокия Манева: Ние с опаковките сме 54,5%.

Водеща: В момента?

Евдокия Манева: Да.

Водеща: Като до и 2020 година се предполага, че ще стигнем почти до 100%.

Евдокия Манева: Почти на 100%, да.

Водещ: И още нещо последно – фас на улицата. Такива дребни на пръв поглед неща?

Евдокия Манева: Да. Има и такива. Това са разпоредби, които трябва да залегнат в наредбите за чистотата на населените места.

Водещ: Подзаконовите нормативи.

Евдокия Манева: И да бъде упражняван съответен закон. Изключително важно е да бъдат обединени усилията на различните контролни апарати – на общинските, на държавните, на МВР специално, за да постигнем важните задачи, които сме си поставили.

Водещ: Пожелавам ви да работи този закон на практика.

Евдокия Манева: Благодаря ви. Наистина законът е сложен и тежък. Ще иска сериозни усилия да се прилага ефективно, но нямаме избор, така трябва да бъде.

Водеща: Зависи от всички нас.

Евдокия Манева: Зависи от всички нас, които ходим тук на територията на България.

Евдокия Манева: Да, абсолютно сте права.

Водещ: Благодарим ви.

Евдокия Манева: Благодаря.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!