"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Искра Михайлова-председател на Комисията по околна среда

юли 16, 2012, 00:03  

.

Разговаряме с председателя на Комисията по околна среда в Народното събрание госпожа Искра Михайлова. Темата – приетият Закон за управление на отпадъците и първо четене на Заканапроекта за изменение и допълнение на Закона за водите.
- Госпожо Михайлова, вече е факт Закона за управление на отпадъците и първите реакции са налице – безнеса не е доволен от ЗУО. От какво?
- Законът за отпадъците е приет след мъчително обсъждане в парламента. Той беше внесен миналата година, началото на лятото. Започнахме с поредица от обществени обсъждания и кръгли маси…Очевидно такива широки обсъждания не бяха правени преди това, ние го направихме първи…Между първо и второ четене се получиха над 240 предложения от народни представители. Затова толкова тежко се четеше и законопроектът в зала. Повече от 50% от предложенията са отразени в окончателния вариант на закона. До известна степен, многото въпросителни, възмушения, възражения на бизнеса, на организациите и фирмите, които се занимават с черни и цветни метали – техните предложения бяха отразени в окончателния текст.Междувременно излезе и решението на КС, по повод текстовете, които определяха възможността за изграждане на площадки за черни и цветни метали, определени само с общи устройствени планове…
- Това отпадна от Закона, нали?
- Да! Това отпадна. Вследстие решението на Конституционния съд. Сега, в крайна сметка, ние имаме един чисто нов закон за управление на отпадъците, който транспонира рамковата директива на ЕС за отпадъците, чрез който е прекратено действието на наказателната процедура за България. Знаете, че като страна член на ЕС,имаме ангажимент да транспонираме директивата. Второ вече имаме закон, който регламентира отговорности – като се започне от обикновения гражданин, на бизнеса, на общините, на специализираните организации, в това число и всички останали органи на държавата – като митници , МВР, МИЕТ, на всички министерства – на изпълненията на техните ангажименти по този сам по себе си рамков закон. Кой е доволен и кой не е доволен? Мога да кажа, че доволните са много малко. Това е така, защото от една страна законът не залага изключително амбициозни цели за постигане – ние си поставяме цели 50% оползотворяване на отпадъците…Говоря за рециклиране и оползотворяване. Има страни – членки на ЕС , които са стигнали до 98%. Ние си поставяме цел – 50% до 2020 г. Това не е много амбициозна цел. Но на базата на това, което имаме в момента  – само  2% оползотворяваме – всичко останало депонираме. Това все пак е дефиниране на някаква цел.

- Къде са и какви са задълженията на Общините?

- Дефинират се и се разписват задълженията на общините, те и в предходния закон бяха определени. Сега просто са много ясни и доста разширени – по отношение на отпадъците. Много са големи отговорностите, разписани на общините и тук трябва да кажа със съжалание, че те са без ясна визия за това как ще бъдат финансово подкрепени…Ако в бюджет 2013 не се заложат специално отделени средства за да се изпълнят тези функции на общините…То ние ще бламираме изпълнението на този закон. Това притеснява и самите общини. От бизнеса също са притеснени – това е така защото заложихме в Закон изискванията за разделно събиране на отпадъците.

- Задължително!

- Точно така. Задължително. Във всички предприятия, офиси, включително и в Народното събрание. Не би трябвало когато влезете в НС да виждате кошчета, в които се събират заедно хартиени отпадъци и пластмасови бутилки от минералната вода, например…

- Тук само ще Ви прекъсна, зам.министър Евдокия Манева бе много изненадана, че в НС не се работи на рециклирана хартия и тоновете хартия  които пък излизат от НС не се предава за рециклиране…

- Даже не се отделят на първо място. Аз, самата преди два месеца внесох едно предложение до ръководството , до г-жа Цачева, тя да одобри една програма на НС за околната среда, в тази програма бе включено и това, за което споменахте – да се предава отделената хартия за рециклиране.

- И какво стана?

- Ами до този момент нямам отговор.

- Какво искаме тогава от граждани, бизнес, общини?

- Отделните граждани Тук искам да подчертая, непременно хората трябва да знаят, че чрез този закон се разписват и тежки санкции. Гражданите, които смесват отпадъци – стъкло , пластмаса, хартия с битови отпадъци – глобата за хората е между 300 и 1000 лева.

- Същата като за пушене на закрити обществени места. Имам чувството, обаче, че произвеждате закони, които имат само санкции, само забрани..

- А, ето това е болката на Закона – много са малко текстовете, които стимулират, а са много механизмите, които санкционират. Това, от наша гледна точка, на част от колегите в Комисията по околната среда и водите, е слабост на закона, много голяма слабост. След като беше приет закона аз
поставям въпроса – това приемане на закона трябва да бъде последвано от много широка информационна кампания. Какви са ангажиментите, какви са задълженията и какви са санкциите, ако те не бъдат изпълнени…Защото в закона има цели глави, които са посветени на събирането и рециклирането и повторната употреба на строителни отпадъци. Имаме ли такива площадки? Имаме ли ги навсякъде в страната? Готови ли са фирми, които да се занимават с това? Как ще бъдат разпределени тези функции? Ние сме разписали санкцията за кмета, ако той не предприеме при разрушаване на сграда, изнасяне на строителния отпадък – но той къде да го постави? Общините са задължени – ние според този Закон – трябва да покрием шест милиона от населението на страната с разделно събиране на отпадъците. Това е също много сериозен финансов ангажимент за общините. Те трябва да внедрят системи за разделно събиране. Като се започне от най-простото, че трябва да има отделни контейнери, мине се през това, че трябва да има събиране, извозване на тези отпадъци и се стигне до това, че трябва да има инсталации за преработка на тези отпадъци.

- И как ще стане това за две години?

- Не може да стане.

- Защо приемаме закон, който няма да може да действа?

- Защото, ако не приемем и такъв закон, просто нищо не правим. Ако мислим по-прагматично, то трябва задължително, особено със Закона за държавния бюджет ние да намерим формата да подкрепим общините за да могат да изпълнят тези задължения. Да въведат системите за разделно събиране, да сключат договори с фирми, които да се занимават с извозването, да създадат площадките…Ако не ги подкрепим, те няма да го направят и ние ще се провалим с изпълнението на ЗУО.

- Евдокия Манева каза, че има ресурс, финансов, в министерството да подкрепят повечето общини…

- Има ресурс, чрез предприятието за определяне дейностите по опазване на околната среда…

- 300 хиляди лева за една община , за построяването на една площадка никак не са малко…

- Вярно, не са малко, още повече процедурите по изграждането на такава площадка не са леки и общините трябва да започнат сега…Да планират, да проектират, да си търсят парите, да си лицензират  – да предприемат всички тези стъпки, ако искаме 2015-та година да има такива площадки, на които  – тук стои един голям въпрос – гражданите безвъзмездно,подчертавам да предават черни и цветни метали…

- Това остана ли в Закона?

- Това остана в Закона?

- Какво целите с това, кой човек безвъзмездно ще иска да си предава хладилника или тенджари, или там телевизори..има фирми, дават по пет лева…

- Нека да разделим нещата – когато става дума за електронни отпадъци и оборудване – за това си има специализирани фирми, наистина. Но, когато става дума за едрогабаритни отпадъци или старата , да речем, мрежа, ограда от някоя къща или метални съдове, например, тези предмети са лична собственост и никой не може да принуди гражданите да я предадат тази стара тенджара – безвъзмездно…дори да струва пет лева…

- За какво се прави това, заради ромските кражби на метали, нали?

- Заради кражбите, да…И това е друга слабост, според мен на закона. И тя е свързана с онова, за което говорихме, че има малко стимули и много санкции. На площадките на бизнеса, който се занимава с изкупуване на черни и цветни метали, който събира ресурс – много важен икономически ресурс за страната…На този бизнес бяха прехвърлени функции по опазване на обществения ред – чрез 24 часово видео наблюдение на площадките, чрез безкасови плащания…Вие, ако си предадете петте тенджари от вкъщи ще Ви преведат по сметка парите…Това означава, че ние отворихме широко вратата на сивите сделки. На сивата икономика.

- Краде се не само у нас, показаха репортажи от кражби на капаци на шахти и в Америка, какъв трябва да е механизмът на предотвратяване на тези кражби? В Америка глобите били страшни…

- Разбира се, че се краде в много страни, не само у нас…В Закона и ние имаме глоби, и то такива глоби, че да са живи и здрави тези,които ще ги събират…Освен с глоби става с действаща право-охранителна система. Да! В Америка има такива глоби, но там ако вървите пеша из улиците на един град, след десет минути до Вас задължително ще спре патрулна кола и ще Ви попитат „имате ли нужда от помощ, какво се е случило”…Защото се движите пеша и защото сте чужд човек в този град. Те не Ви познават…Охранителите на обществения ред. А, представям си да тръгнете да се опитвате да къртите някакъв капак…
У нас, на практика тази част от охранителната система я няма…Скоро да Ви е питал у нас полицай „имате ли нужда от нещо?” Ако ние нямаме достатъчно защита на обществения ред и прехвърляме от болната глава на здравата глава – ние това правим възлагаме на „здравата глава” да се разплаща по банков път, да гарантира 24 часово наблюдение, да пази 1 година записите от това наблюдение, да иска декларации за собственост на всяко метално нещо…Защо? За да бъде превенция на кражбите. Трябва да има такава превенция, но само това ли са механизмите? Така ние прекратяваме, даваме възможност за прекратяване на бизнеса на съвсем почтени предприемачи, които се занимават с такава търговия, наказваме ги, ако са приели неверна декларация – но те не са правоохранителни органи – не са длъжни да проверяват…

- Тоест, те могат да бъдат заблудени, преметнати?

- Да! Или ще пожелаят да бъдат заблудени за да излязат от този омагьосан кръг…

/очаквайте втората част на интервюто с Искра Михайлова в броя ни във вторник/

Мая Кулишева

Коментари

4 коментара към “Искра Михайлова-председател на Комисията по околна среда”
 1. димитринка казва:

  НАЙ – ГОЛЯМАТА ПРОСТОТИЯ КОЯТО МОЖЕ ДА РЕШИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Е ТАЗИ С ЗУО,ГОСПОДА НЕЗАБРАВЯЙТЕ , ЧЕ БЪЛГАРИНА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗРАСЪЛ ФИНАНСОВО ЗА ДА ПРЕДАДЕ ОТПАДЪК БЕЗВЪЗМЕЗНО НА ОБЩИНАТА,АЗ ПИТАМ СЛЕД КАТО ОБЩИНАТА ЩЕ ВЗИМА БЕЗПЛАТНО КАКВО ЩЕ ПРАВИ СЛЕД ТОВА ,НА СТОМАНА ДАРЕНИЕ ЛИ?ГОСПОДА ХОРАТА НЯМА КАКВО ДА ЯДАТ ,ДА ЗАКУПЯТ ВЪГЛИЩА И ЛЕКАРСТВА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАШАТА ПОЛИТИКА ,НЕЗНАМ АКО КАРАДЖОВА И МАНЕВА СЛЯЗАТ НА ЗЕМЯТА В ОБИКНОВЕННИ ДОМОВЕ ДАЛИ ТАКА ЩЕ РЕШАВАТ С ЛЕКА РЪКА,НЕСЕ ПОДИГРАВАЙТЕ С ГЛАДА НА ХОРАТА ,С НЕМОТИЯТА, ЗАЩОТО ГЛЕДАМ МАНЕВА И ПО ТЕЛЕВИЗОРА СЕ Е ИЗТУПАЛА КАТО ПРИНЦЕСА , НО ДАЛИ ВИЖДА Е ДРУГ ВЪПРОС

 2. Alexandar казва:

  Всичко е от ясно по-ясно, или трябва да се свали догодина от власт ГЕРБ, или трябва да избухнем с протести както в Гърция. Моля за съдействие на всички търговци на метали!!!
  Никой нормален човек няма да качи на колата си 500 кила желязо, да разбие колата си, да сложи 5-10 лева бензин, за да отиде ДОБРОВОЛНО да даде без “НАГРАДА” металния си отпадък!
  Истината е ,че просто трябва здрави протести от страна на всички търговци (малки, средни,големи) и всички граждани въобще … защото за някои това е хляба…

 3. sevgin казва:

  as sam rom iam samo carevica molia da mi kajete kadevda si dam bezvazmezdno kocana

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!