"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Организациите по оползотворяване

юни 27, 2012, 17:20  

Депутатите вчера решиха и организациите за оползотворяване да представят банкови гаранции от 1 млн. лв., за да получат разрешение за работа. Същата сума ще трябва да осигуряват и фирмите, които рециклират стари коли и ел. оборудване. Средствата от гаранцията ще се усвояват частично при неизпълнение на целите за оползотворяване и рециклиране, заложени в закона. При отнемане на разрешението екоминистерството ще може да получи цялата сума.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!