"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Директива 2005/64/ЕС за колите за скрап

юни 8, 2012, 16:30  

Още през 2000 година Европейската комисия приема няколко основни директиви, които задължават производителите да конструират такива автомобили, детайлите на които да бъдат пригодни за повторно използване след бракуване на колата. Това се следи по два показателя. Коефициентът на рециклиране е процентът детайли в общата маса на автомобила, които са пригодни за повторно използване на пазара за вторични суровини или за преработка на метали, пластмаси и гуми. Коефициентът на утилизация е коефициентът на рециклиране плюс детайлите, които се изгарят за получаване на топлинна енергия. От 2010 г. насам съгласно директива 2005/64/ЕС абсолютно всички автомобили, продавани в Европа, трябва да бъдат с коефициент на рециклиране 85% и с коефициент на утилизация 95%. Тенденцията е да се достигне до стопроцентово рециклиране до края на 21 век. Автопроизводителите са принудени да действат активно в тази посока. Съгласно директива 2000/53/ЕС те изработват ръководства за ускорено разглобяване на автомобила след предаването му за скрап и маркират със специална маркировка всички детайли с маса над 100 грама. Автопроизводителите са длъжни и да укажат компании, извършващи утилизация, за всяка страна, в която изнасят продукцията си. Само при изпълнение на тези изисквания те получават одобрение за пускане на превозното средство на европейския пазар. По този начин в страните от ЕС отговорността за утилизацията е по-скоро за производителите, отколкото за собствениците на автомобили. Това засега не важи за България, тъй като очевидно в тази област законодателството ни не е достатъчно синхронизирано. Затова засега у нас говорим основно за рециклиране, но не и за утилизация. Съвсем наскоро бяха предприети първите стъпки по създаване на правила и изисквания за предаване на коли за скрап. Началото беше поставено със задължението да бъдат лицензирани всички преработватели и да се осъществява стриктен контрол върху дейността им. Тепърва предстои създаване на правила и откриване на пазар за утилизацията на автомобилите. Ежегодно в страните от ЕС се утилизират около 12 милиона излезли от употреба автомобили. В Германия има над 15 хиляди приемни пункта и 70 преработващи завода. А в Холандия при пускане на нов автомобил на пазара производителят внася в хазната вноска за утилизация, която в момента се равнява на около 70 евро. Това прави предаването на колите за скрап изгодно и за собствениците на машините, и за преработвателите. В момента предприятията за скрап изплащат на собствениците на стари коли сума при предаването им, като после възстановяват разходите си при продажбата на черни и цветни метали от тях. Това не ги стимулира да се занимават с утилизацията на останалите елементи от автомобила.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!