"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Международни цени HRC / CRC

март 15, 2013, 07:13  

International Market ($/MT) as on Mar 15,2013

Particulars HR CR
Price W-O-W M-O-M Price W-O-W M-O-M
Asia
 China- FOB, Shanghai  610-620 0 +20  660-670 0 0
 Japan- FOB  640 0 +40  740 0 +10
 India- CNF, Mumbai  595 NA NA  - NA NA
CIS
 CIS- FOB, Black Sea  555-560 -3 -20  638-648 0 +8
MENA
 CNF Abu Dabhi  - NA NA  - NA NA
 Turkey- CNF, Turkey  595-640 NA NA  - NA NA
Europe
 Europe- CNF,West Europe  648 0 -2  728 0 +8
US
 US- CNF,houston  639 NA NA  - NA NA

 

All HRC sizes are of 2-5MM
All CRC sizes are of 1MM

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!