"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Трети кораб за скрап

май 13, 2011, 22:20  

 Риболовният кораб „Перис стар” на фирма „Черноморскищорм” ООД от Варна ще бъде нарязан за скрап, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Калкулираната премия по проекта е на стойност 186 287.92 лв., а изчислената безвъзмездна финансова помощ, която ще получи фирма „Черноморскищорм” е в размер на 180 037.92 лв.

Корабът е с обща дължина 21.14 м. Възрастта на риболовния съд е 57 г. и е с тонаж 39 БТ.  „Перис стар” е оборудван с риболовни уреди – пелагични тралове, хрилни мрежи и плаващи парагади.

Това е третият одобрен проект от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за скрапиране на риболовен кораб по Оперативна програма “Рибарство”. 

Към мярка „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” има голям  интерес от страна на собственици на риболовни кораби, като към момента са регистрирани и в процес на процедурни проверки още три нови проекта.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!