"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Разпродават се заводи

май 30, 2012, 16:38  

Фалирали заводи, почивна база на морето и километри индонезийски платове продават от ТД на НАП във Велико Търново през юни. Заводът за черни и цветни метали и сплави “Столеком” в Златарица се разпродава на части от публичните изпълнители. На търгове с тайно наддаване са обявени ацетиленовият и инструменталният цех, работническият стол и дори двете стаи на караулното помещение. Данъчните очакват от продажбата на закъсалия завод най-малко 166 хил. лв. На таен търг в ТД на НАП се продава и телферният завод “Вагрянка” в Павликени. Пещи за скрап, трансформатори, кранове, стругове и шмиргели са обособени в 12 групи. Общо 57 530 лв. е минималната начална тръжна цена за морално и материално остарялата техника, с която преди години са произвеждани телфери и пътностроителни машини.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!