"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Скрап с радиация

май 30, 2012, 16:30  

Във вагон със скрап, предназначен за преработване в предприятието “Стомана Индъстри” АД (гр. Перник), е открито табло с контролни прибори, съдържащи радий-226.

Аварийният център на АЯР е уведомен, че системата за входящ радиационен контрол в завод “Стомана Индъстри” АД, гр. Перник, е отчела леко повишено ниво на радиация във вагон със скрап. Вагонът е отделен и обезопасен на специално приспособена за целта площадка на територията на завода.

Измерената мощност на дозата е до 0,85 µSv/h, контактно до малък участък отстрани на вагона (естественият радиационен фон в този район варира от 0,07 до 0,11 µSv/h). При направения гама-спектрометричен анализ на място е установено наличие на радиоактивен изотоп Ra-226.

По-късно вагонът е частично разтоварен, при което е намерен и отстранен от скрапа причинителят на лъчението – табло с 3 бр. контролни прибори (Ø60 mm, дебелина 80 mm и общо тегло около 1 kg), съдържащи радий-226. На 10 cm от него са измерени стойности на мощността на дозата около 3,4 µSv/h, а контактно – до 8,9 µSv/h. Вероятно лъчението произхожда от нанесено луминeсциращо покритие, съдържащо Ra-226.

Извадените предмети са опаковани и прибрани за временно безопасно съхранение. Останалият скрап е проверен отново и вагонът е освободен за разтоварване.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!