"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Започва регулация в сектора на редките метали

май 18, 2012, 10:33  

Китайското правителство започва да слива множеството малки предприятия за добив на редки метали в големи компании с напреднали технологии, така че да използват в пълен мащаб индустриалните ресурси. По този начин страната ще подобри способността си за добив на редки минерали и в същото време ще осъществи по-добра защита на природните си ресурси.

В момента Китай добива над 90 процента от редките минерали в световен мащаб и е най-големият им износител. Прекалената експлоатация обаче доведе до сериозни проблеми за околната среда, както и до разхищаването на ресурси. Това, според Чън Йенхай от Отдела за природни ресурси към Министерството на индустрията и информация, е основния мотив властите да се заемат с регулиране на сектора.

„Китай започва мащабна регулация в сектора за добив на редки елементи. На първо време правителството ще работи с компаниите, които имат добра репутация и промените в тях ще се случат най-напред. По-късно компаниите по места ще могат да се сливат в по-големи. Този процес е неизбежен”, казва той.

Редките природни елементи се използват в много сфери и са ключови за производителите на електроника. Въпреки че е зависим от чужбина за вноса на индустриални количества желязо и въглища, Китай добива около 97% от световните количества при 17 редки метала, които се използват при производството на мобилни телефони, хард дискове, вятърни турбини и електромобили.

Леките редки елементи са съсредоточени основно в северната част на страната като автономния район Вътрешна Монголия. Там, групата „Баоган” – най-големият производител на метали в Китай е приключила сливанията и преструктурирането си, докато в южната част на страната, където ресурсите са разпръснати върху обширни райони, ситуацията е близка до хаоса. Пример за това е град Ганджоу в провинция Дзянси. Тук редките елементи са 80% от тези, открити в петте южни провинции, но в сектора няма никакъв ред а прекаления добив доведе през изминалите години до няколко сериозни екологични проблема. Затова й зам.-министърът на промишлеността и информацията Су Буо заяви неотдавна, че вече няма време за губене, когато става дума за опазване на околната среда.

„Китай има огромен принос в световното потребление на редки елементи. Една трета от запасите, с които разполагаме, покриват над 90% от търсенето на световния пазар. Ние обаче плащаме огромна цена за целия този добив. За да се получи например един тон оксид, съдържащ редки елементи, е необходимо да бъдат изкопани две до три хиляди тона земя. Прекомерната експлоатация обаче доведе до над 20 милиона тона токсични отпадъчни води в национален мащаб, което е вече неприемливо. Това е основната причина да се захванем сериозно с регулирането на целия сектор”, казва той.

В момента, повечето развити икономики като САЩ предпочитат да внасят редки елементи, вместо да добиват своите собствени. Австралия и Канада също ограничават добива им, а Япония зависи на 100% от вноса им.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!