"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Търг за медни отпадъци

май 12, 2011, 10:34  

на 17.05.2011 г. от 13 часа в канцеларията на синдика в гр. София, п.к.1870, кв. Ботунец, Административна сграда на „КРЕМИКОВЦИ” АД, етаж II, Дирекционна зала, ще се проведе продажба на следната обособена част от имуществото на дружеството:

„Меден скрап”, подробно описана в доклад за определяне на пазарна стойност от 08.04.2011 год., изготвен от „Консултантска къща Амрита” ООД.

Количеството меден скрап е 30 т.

Оценката (началната цена) на обособената част от имуществото на длъжника е 330 000 лв.

Продажбата ще се извърши по реда на чл. 717в. от Търговския закон – чрез търг с тайно наддаване. Книжата за продажбата са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика. Оглед на обособената част може да се извършва всеки работен ден до 16.05.2011 г.- включително, от 10.00 до 15.00 часа, след предварителна заявка в канцеларията на синдика или по телефона на номера:(+359 2) 935 2111; (+359 2) 935 2110; (+359 2) 935 3090; (+359 878) 691 239; (+359 878) 946 271; (+359 878) 691 306, както и на факс (+359 2) 987 76 28 или (+359 2)981 36 71.

За участие в наддаването се внася задатък 10% (десет процента) от оценката в размер на 33 000 лева по особената сметка на синдика на „КРЕМИКОВЦИ” АД (в несъстоятелност), както следва:

ББР – Българска банка за развитие АД, гр. София

BIC    NASBBGSF

IB AN BG04 NASB 9620 7010 1550 01

Бенефициент: „Кремиковци” АД (в несъстоятелност)

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!