"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Лимит за скрапа

април 18, 2012, 16:50  

Да се въведе лимит в количествата метални отпадъци, които може да се събират, предлагат двете браншови асоциации по рециклиране.

“Трябва да има ограничение за т.нар. битов отпадък. А когато количествата са над него, фирмата да докаже произхода с документ”, обясни идеята Борислав Малинов, председател на Българската асоциация по рециклиране. Това е една от мерките срещу незаконните площадки за скрап, които организациите искат. “В момента нелицензираните терени са във вид на постройки с висока ограда, зад която всеки може да складира, каквото си реши, и да твърди, че е битов отпадък”, каза Малинов.

Над 1000 били незаконните депа за скрап, половината от които са нововъзникнали. Заради тях се регистрира увеличение и на кражбите. Отмъкнатите кабели и релси дори се изнасяли към съседни държави.

Тотална забрана за изкупуване на релси, части от вагони, кабели, капаци от шахти искат още от бранша. В началото на годината асоциациите са подали сигнали за 10 незаконни площадки на МВР, 3 от които вече са затворени. Вчера е обявено за още 2 обекта. “Имахме среща с премиера и той се ангажира институциите да съдействат”, каза Малинов.

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!