"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Скрап – срещу декларация за произход

май 14, 2012, 00:14  

Физическите лица ще могат да предават домашен скрап – стари тенджери, печки и други метални отпадъци, срещу заплащане още две години. Те ще могат да продават домашния метален отпадък само на лица, които имат разрешително или лиценз за търговия на отпадъци от черни и цветни метали. Търговецът трябва да приема метала само срещу декларация за произход. Това решиха депутатите на второ четене на проекта за промени в Закона за управление на отпадъците.

До 2 години от влизане на закона в сила трябва да се построят общинските площадки, където хората да носят металния или строителен отпадък от ремонта, стари мебели и други едрогабаритни стари вещи.

МВР трябва да направи регистър на излезлите от употреба автомобили с прекратена регистрация, които са предадени за оползотворяване до 6 месеца след влизане в сила на закона. Регионалните инспекции по околна среда и води /РИОСВ/ пък за същия срок трява да създадат регистри на производители, търговци, вносители, които пускат на пазара стоки, които след изилизане от употреба, образуват масови отпадъци – опаковки, електронна и електрическа техника, полиетиленови торбички, батерии и други.

Изискването площадките за събиране на масовите отпадъци да бъдат разположени на територия, посочена от общия устройствен план, отпадна. Достатъчно е площадката да е на място, определено за производствени или складови дейности от целия възможен набор устройствени планове, решиха депутатите.

До 1 януари 2016 г. най-малко 25% от отпадъците от картон, хартия, стъкло, метал, пластмаса трябва да се рециклират или подготвят за повторна употреба. До 2018 г. вече трябва да рециклираме 40%, а до 2020 г. половината да се оползотворяват и да не отиват в депото.

Най-близката цел за строителните отпадъци е най-малко 35% от общото тегло да се оползотворява през 2016 г., като през 2018 г. рециклираме 55% от отпадъка, а в 2020 г. трябва да постигнем най-малко 70% повторно използване на тухлите, бетона, асвалта, желязо и други отпадъци от строителство и разрушаване на сгради и пътища.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!