"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Евдокия Манева – променяме режима за събиране на отпадъците

май 15, 2012, 00:50  

С новия закон за управление на отпадъците се променя режимът за събиране на метали. Разрешението вече ще се издава от Министерството на околната среда. Много по-строги са изискванията за получаване на разрешение и разбира се, много по-сериозно ще се провежда контролът. Това казва Евдокия Манева, зам.-министър на околната среда и водите.

 
Министерството на околната среда има контролен апарат, а Министерството на икономиката, което досега издаваше лиценз на търговците на цветни и черни метали, няма контролен апарат и контролът не е бил толкова стриктен, посочва Манева. 
В новия Закон конкретно и дефинитивно сме определили всички случаи, в които може да бъде отнето разрешение, така че да не допускаме пирамиди – организации, които само събират пари, без да изпълняват задълженията си. Още през следващата година това ще бъде преустановено.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!