"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Екоминистерството – глупост или незнание

април 2, 2012, 21:07  

Създаването на добра среда, в която съжителстват бизнес и граждански интереси, не е лесна задача. Всеки управляващ може понякога да сгреши. Но експериментите за регулация в един сектор напоследък са безкрайни, неразбираеми, а и незаконни. Ето какво се случи на компаниите, търгуващи с метални отпадъци. Миналата година екоминистерството предложи един дискриминационен текст, с който поиска да закрие площадките за скрап в две трети от селищата на България. Проблемът е, че повечето общини нямат общ градоустройствен план, за което вина имат самите общини и държавата. Мотивът на ведомството беше, че се крадат много метали и като няма площадки, няма да има и кражби. Опозицията даде текста на Конституционния съд, а той очаквано го обяви за противоконституционен.

Вместо да излови нелегалните търговци, леярни и площадки обаче, държавата в лицето на екоминистерството, пак предлага на депутатите същия противоконституционен текст. В последния момент и без дискусия. Ако вдигнем поглед от конкретния случай, по-едрият проблем е в стила на работа. Защото по този начин могат да бъдат третирани всички бизнеси. Утре държавата може да реши да забрани търговските обекти, болниците и банкоматите, защото от тях се краде и защото тя не може да се справи с това и се плъзга по най-лесната ограничителна плоскост. Това отношение е най-малкото незаконно. И е демотивиращо, защото отказва бизнеса да съществува и да инвестира, защото не е ясно дали утре някой чиновник няма да си свърши работата и заради това няма да бъде закрит цял отрасъл.

 

 

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!