"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Феникс Репластик с нова площадка

май 9, 2011, 11:52  

“Феникс Репластик” ЕООД ще обособи площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на терен, отреден за обществено застрояване, в регулационните граници на село Ценово. Там ще става събиране, временно съхранение на метални отпадъци и последващото им транспортиране до базата на дружеството в Ловеч. До 2 тона на ден очаква фирмата да се събират там. Дружеството е сключило договор за наем на площадката, която е собственост на друго юридическо лице. Целият имот е с площ 458 м2 и включва две масивни постройки със селскостопанско предназначение. 238 м2 е закритата складова площ. Предстои полагане на бетонова настилка в наетата складова площ. Там ще бъде монтиран кантар и мултилифтен контейнер.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!