"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Мащабно инвестиционно намерение

март 22, 2012, 19:00  

Мащабно инвестиционно намерение заявиха днес в Стралджа представителите на фирма Целзиан ООД София. Кметът на общината Митко Андонов , който представи гостите  инж.Румен Марков управител на фирмата  и инж. Михаил Бенов, ръководител инвестиционен проект , минути по-късно даде възможност на присъстващите в залата кметове и кметски наместници, ръководители на териториални звена, представители на бизнес средите, земеделски кооперации, НПО и граждани да се запознаят с идеята за изграждане на промишлен комплекс на територията на община Стралджа.

Целзиан ООД е дружество  с офис София. Първоначалната идея за създаването му е проучване и добив на добавъчни материали  за високоякостни бетони. Сега дружеството  работи по добива и преработката на  полезни изкопаеми от находище Кремиковци на което е концесионер.

С идеята за ситуиране на нови площадки за преработка на суровина екипът на инж.Марков извършва подробни проучвания в страната, за да се спре на район изцяло на територията на община Стралджа. Става дума за пространство между Стралджа  и Зимница. Причините за този избор са много. Според инж.Марков близостта до пристанище Бургас и възможностите за използване на пристанище Александруполис са само част от тях. Намерение на дружеството е да разработи   използването на Добруджанския минен басейн, който е в близост до Стралджа с добри транспортни връзки. Наличието на двойна ж.п. линия от Зимница до Бургас е от съществена важност с планиране на заводска гара в Зимница и нова гара в Атолово  както и депо за ремонт и обслужване на локомотивите в Стралджа. Налице са потенциални възможности за осигуряване на необходимите количества вода за този род производство. Обсъден е вариант както за използване на р.Мараш и изграждане на язовир. Планираният брой работници в комплекса е 10 хил.души, чието набиране може да става от цяла Югоизточна България. 1000 от тях по всяка вероятност ще бъдат чужди специалисти.
Промишления комплекс ще се състои от преработвателно предприятие за руди и концентрати на черни , цветни и благородни метали и баритна суровина, производство на чисти метали по електрохимичен начин, пелетизация на железни концентрати, производство на течен метал-чугун, на директно редуцирано желязо, стомана в конвертори и електропещи и на изделия от стомана, на вар и печен доломит. Производството включва още  топло- и електроенергия на газификация на въглища, биомаса и от природен газ,  производство на азотни торове на база отпадни газове от технологичния процес, производство и оползотворяване на отпадни продукти, изграждане на собствено водохранилище за промишлено водовземане и водоползване, по течението на р.Мараш, заводска ж.п.гара и подвижен състав за транспорт на собствени суровини и продукция. Необходимата земя от  5-6 хил.дка  ще се осигурява чрез покупка или замяна.

Капацитетът на промишленото съоръжение ще бъде обогатяване на руди и суровини с производителност – 10 млн.т. годишно, извличане на чисти метали по електрохимичен способ с производителност 5 млн.т. годишно, производство на пелети с производителност – 6,5 млн.т.годишно, производство на течен метал- чугун в редукционно-стопяващи агрегати КОРЕКС с производителност 3,0 млн.т.годишно, производство на директно редуцирано желязо с производителност- 1,5 млн.т.годишно, на течна въглеродна стомана в конвертори – 3,75 млн.т.годишно, на въглеродна стомана в електропещи -4,0 млн.т. годишно, на неръждаема и специална стомана- 2,0 млн.т. годишно, на полуфабрикати от стомана – 8,0 млн.т. годишно, газификация на въглища, генериране на електроенергия в комбиниран цикъл с производителност 10 млрд. киловат часа годишно, производство на вар и печен доломит – 1,0 млн.т. годишно, производство на технологични газове, на азотни торове – уреа- с производителност 1,5 млн.т. годишно, подготовка на топлина от технологичните процеси за отопление на оранжерии.
Обхватът на новото инвестиционно намерение е за срок от 50 години и по никакъв начин не променя компонентите на околната среда, категорично заявиха  гостите, които със своята презентация истински впечатлиха участниците в срещата. Първите зададени въпроси потърсиха потвърждение за безопасност на производството, опазване чистотата на земята, водата и въздуха.  Екипът изрази готовност диалога с жителите на общината да продължи. Насрочена е и следващата среща при кмета на общината Митко Андонов още в първата десетдневка на април.
Ден преди публичното обявяване на инвестиционното намерение  в Стралджа съгласно Закона за околната среда  е направено и официално предложение за намерението пред Министерство на околната среда, потвърди инж. Марков.

 

 

 

 

 

 

 

yambolnews

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!