"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

КЦМ Пловдив – 100 мил.евро за новия завод

март 16, 2012, 09:00  

Два противоположни оловни сюжета се разиграват в държавата тази седмица. Докато ОЦК в Кърджали не работи вече четвърти месец, а работниците продължават да протестират за неизплатени с месеци заплати, Комбинатът за цветни метали в Пловдив инвестира 80 млн. евро в нов оловен завод. Разликата в пазара за двете компании едва ли е голяма, защото търсенето е световно. Зад успеха или провала на предприятията явно се крият уменията на собствениците и мениджърите да развиват производството си.

Тук ще ви разкажем успешната история на КЦМ. В четвъртък започна изграждането на завода за олово, който ще е готов до септември 2013 г. и е част от програма за модернизация за над 100 млн. евро. Това по всяка вероятност ще е най-голямата или поне една от топ три инвестиции на годината в страната. Но за компания с български собственик безспорно ще е сред най-едрите индустриални проекти за последните години.

Откъде е финансирането

Проектът за модернизация на оловното производство е финансиран с инвестиционен кредит за 95 млн. евро, осигурен поравно от Уникредит Булбанк и Европейската банка за възстановяване и развитие. КЦМ участва със собствено финансиране за около 10% от сумата. Договорът с банките беше подписан на 1 септември 2010 г. и е със срок 10 години. “Това е периодът, за който инвестицията трябва да се изплати напълно”, каза Добрев.

Със средствата отчасти ще бъде модернизиран и цинковият завод, където в момента се произвеждат около 75 хил. т метал годишно. Преди няколко години компанията планираше цинковото производство да достигне 100 хил. т през 2013 г., но кризата отложи инвестициите в разширяване на капацитета.

Въпреки това от ръководството на компанията сега са оптимисти, тъй като производството на метали в света не може да се определи като завишено. “Нашата продукция се търси, има достатъчно добър пазар”, посочи главният изпълнителен директор на “КЦМ 2000″ Никола Добрев. Според него почти всички държави вече “отлепват от дъното” и ако не скок, то със сигурност все пак може да се очаква ръст на икономиката. Допълнителна сигурност дават и прогнозите, че цените на оловото и цинка ще се задържат стабилни през тази година.

Старо за ново

Новият завод ще бъде изграден на мястото на стария, без да се прекъсва производството. Разработената от австралийската компания Ausmelt технология е от най-ново поколение и е без аналог в Европа, казват от пловдивското дружество. Предвижда се съществуващите в момента осем пещи да бъдат заменени с една, което ще направи процесите по-ефективни. Енергийните разходи ще намалеят наполовина, като в същото време произвежданата продукция ще се увеличи до 71 хил. т от около 65 хил. т в момента. Производителността на труда се очаква да нарасне двойно.
Силно ще се подобрят и екологичните показатели на работа. “Това ще бъде най-чистият завод за олово в Европа, досега такъв не е построяван”, каза Добрев. Производството ще бъде съобразено с новите екологични стандарти, които влизат в сила в евросъюза от 2013 г. В резултат на това пречистените газове, които се отделят в атмосферата, ще намалеят драстично – от около 300 хил. куб. м на денонощие сега до 24 хил. куб. м. Това ще стане чрез замяна на горивото, като вместо 3500 т кокс за пещите ще се използват 1600 т въглища, както и природен газ и кислород. Важен елемент е и че 30% от концентрата ще бъде заменен от рециклирани суровини, като батерии например. “Досега делът на вторичните суровини в производството беше минимален”, обясни Добрев.

Редки метали

Модернизацията неизбежно ще доведе и до промени в състава и числеността на персонала. “Толкова интензивни процеси не могат да бъдат овладени от обикновени работници”, коментира Добрев. По-голяма част от заетите в завода ще бъдат инженери, останалите ще преминат през обучение в България и в Австралия. Другите работници ще бъдат заети в строежа на завода през следващите 18 месеца, а след това ще бъдат пренасочени към нови проекти на групата.
Става дума за плановете на компанията да започне производство на редки метали като германий, телур и селен, като се възползва от факта, че рудите й са полиметални и в момента тези елементи се губят. В същото време те стават все по-ценни и търсени в световен мащаб, особено след като основният им производител – Китай, ограничи износа, което доведе до сериозно покачване на цените. За целта в КЦМ ще бъде изградена нова инсталация, която трябва да е готова до 18-20 месеца.
Всички тези планове не изглеждат просто светли намерения, защото вече реално се строи оловният завод. За пловдивското предприятие има и друг любопитен детайл – то е сред малкото компании, придобити от работническо-мениджърски дружества (вече позабравените РМД), които растат и инвестират.

 

 

capital.bg

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!