"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Намаление на скрапа в Европа

март 13, 2012, 12:52  

От Европа са изнесени 18,75 милиона тона скрап през 2011 г., което е лек спад с около 1,5% на година. Средните месечни обеми на износ са били 1.56 млн. тона.
Сред тях 9.93 млн. тона са били изнесени за Турция, което е намаление  с 7,2%;

2.22 милиона тона са били в Индия, намаление от  4,4%

1,37 милиона тона са били в Египет, намаление от 18,4%, в ​​сравнение с година по-рано.

През 2011 г. ЕС е внесъл 3.676 млн. тона скрап, а това е повищвние с 0,8% в сравнение на тази година .

Русия е най-големият за скрап износител за ЕС през 2011 г., износ 902,000 тона, което бележи спад с 9.3%.

Междувременно, 659 000 тона са от Швейцария, намалениес 10,2%, 312 000 тона са от САЩ намаление  с 15,5%,

290 000 тона са от Хърватия, намаление с 14,1%; 263 000 тона са от Норвегия, намаление с 7,6 процента, в сравнение с предходната година.

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!