"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Цени на среброто

февруари 26, 2012, 13:08  

Silver Wheaton (SLW)
Feb 26 5:11 AM EST
Last Price 38.75
Change  -0.39
Day High 39.34
Bid 37.75
Ask 49.85
Dividend 0.36
Last Trade 2/24/12
% Change -1.00%
Day Low 38.45
Bid Size 300
Ask Size 200
Ex-Div Date 11/21/11

 

В дългосрочен план перспективите за сребро са определено положителни.

Покачващото се инвестиционното търсене, продължителната индустриална употреба, нарастващ недостиг  на доставкидоставка, както и падане на качеството на рудата сигнализира за перспективи за развитие на потенциала на среброто.
Така че, как може да се позиционира човек и  да се възползва от тези факти , без да се излагана прекомерен риск?

Единият начин е да използвате опции - или сребърни фючърсни контракти или акции на сребро, свързани с акции и борсово търгувани фондове (ETFs) - една стратегия, която строго определя и ограничава риска, като  предлага краткосрочни възвръщаемост от 100% или повече проценти.

Фючърсите са стандартизирани договори, търгувани чрез регулирани борси, където един инвеститор купува или продава договор на определена цена на определена дата в бъдеще време за потенциална печалба.

Предстои бум на инвестициите в среброто .С напредналите технологии  едно общество консумира все  повече сребро .Едно общество, което има много  мобилни телефони, iPod, iPads,и неща от този вид , ще имат много повече сребро на глава от населението отколкото едно общество, което не притежава тези технологии.И разбира се , Китай влизат в това сега, и разбира се, това означава, че ще бъде много търсенето на сребро.

Слънчевата енергия е огромен фактор в това, което се случва в индустриятаще .Това е лесна и икономична   технология, но и нещо друго, среброто от всички други метали, отразява най-добре слънчевата енергия и е неизменна част от всяка една слънчева инсталация.А слънчевите инсталации са бъдещето на индустрията.

Pan American Silver Corp. (PAAS)
Feb 26 5:11 AM EST
Last Price 25.60
Change  -0.25
Day High 26.02
Bid N/A
Ask N/A
Dividend 0.15
Last Trade 2/24/12
% Change -0.97%
Day Low 25.39
Bid Size 0
Ask Size 0
Ex-Div Date 3/1/12
Silver Standard Resources Inc (SSRI)
Feb 26 5:11 AM EST
Last Price 16.74
Change  -0.43
Day High 17.19
Bid N/A
Ask N/A
Dividend N/A
Last Trade 2/24/12
% Change -2.50%
Day Low 16.62
Bid Size 0
Ask Size 0
Ex-Div Date N/A

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!