"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

”Надин Комерс” с площадка в Бургас

февруари 26, 2012, 12:11  

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

“Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” с инвеститор “Надин Комерс” ЕООД, гр. Нови Искър Местоположение на инвестиционното предложение: гр.Бургас, поземлен имот 07079.605.268, ПЗ “Север”;

“Обособяване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” с инвеститор “Русалка 81″ ЕООД, с. Равда, общ. Несебър Местоположение на инвестиционното предложение: гр.Бургас, имот №082025, местност “Хайнлъка”;

Материалите за инвестиционните намерения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция “Опазване на околната среда”, ул.”Шейново” N 24, ет.2 стая 1

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!