"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Управление на отпадъци и рециклиране “Save the Planet”

февруари 21, 2012, 22:33  

                                                                                
28-30 Март 2012
3.   Новини от участници в изложбата Управление на отпадъци и рециклиране
“Save the Planet”:
       •    AUWA Umwelttechnik & Recycling
       •    ACR+
       •    RESIDUOS
Малка английска община нае американска фирма да добива енергия от отпадъците й
Управата на малката, но гъсто населена община Уиндзор и Мейдънхед  сключи договор с
Covanta Energy. Известната американска фирма е специализирана в добив на енергия от отпадъци
и от възобновяеми енергийни източници.
Задачата на Covanta ще бъде да обработва годишно 30 000 тона общински отпадъци,
които досега са се складирали в депа. От тях вече ще се получава „значително количество”
електрическа енергия.
От своя страна Covanta е сключила договор с местната фирма  Егривърт за обработка на
15 000 тона годишно хранителни и градински отпадъци, от които също ще се
получава енергия и тор.
Властите на общината, която наброява към 150 000 жители, са убедени, че с този договор
не само ще се грижат за опазване на околната среда, но и ще си осигурят нов източник на
енергия. Това ще доведе и до намаляване на данъците, защото няма да има нужда от
поддържане на хранилища за отпадъците.
За Covanta спечелването на този договор е част от дългосрочната й стратегия за навлизане
на английския пазар за ВЕИ и добив на енергия от отпадъци.
Опитът на Великобритания ще бъде представен на международния екофорум “Save the Planet”,
който ще се проведе от 28 до 30 март в София. Успоредно с него се провежда
организиран от Via Expo. На този утвърден вече b2b форум с акцент върху
Югоизточна Европа, ще се представят новите световни тенденции и практики в ЕЕ, ВЕИ и
управление на отпадъците.
Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? 
Отговорът е ДА! 
Организацията ESWET
(Европейски доставчици на технологии за енергия от отпадъци) ще
представи по време на конференцията за управление на отпадъци,
в рамките на сесията на 29.03.2012 (11:30ч) в светлината на Европейската
директива, най-добрите решения. Нашият опит вече помогна на много
държави-членки на ЕС на практика да спрат депонирането. Директивите
на ЕС също стимулират останалата част от държавите-членки да прилагат
най-добрите практики за управление на отпадъците, като се фокусира първо
върху предотвратяване образуването им, повторна употреба и рециклиране,
а след това – използването им за производство на енергия. Този подход носи
най-големи ползи, осигурявайки надеждна и частично възобновяема енергия,
като едновремненно с това допринася и за борбата с климатичните промени.
Тази сесия е уникална възможност да се срещете с експерти в областта на
енергия от отпадъци и да обсъдите всичко, което винаги сте искали да знаете
за тази технология.
ESWET – Превърнете отпадъците в енергия!

Международно изложение за биомаса и биогорива, Денвър,
Колорадо 
Търговското представителство към Посолството на САЩ организира делегация
за делово посещение на изложението в  областта на биомасата и биогоривата
International Biomass Conference and Exhibition 2012. Изложението  ще
се проведе от 16ти до 19 ти април  2012 година  в Денвър, Колорадо.  Проявата
се организира от BBI International и ще представи най-новите технологии и
оборудване в областите на биогоривата, биомасата, пелетите, биохимикали,
сметищен газ, ко-генератори за газ от отпадъци и много други продукти.
Каним предприемачи,  инженери, бизнесмени, както и всички които се интересуват
от гореупоменатите продукти и оборудване да се включат в дилигацията.
Изложители ще бъдат  представители на 220 фирми от САЩ. В програмата на
изложението са включени конференции, специализирани семинари, информационни
срещи, както и технически посещения.
Групата може да посети срещу 150 щатски долара/човек някои от фирмите или
лабораториите
Официалният сайт на изложението, съдържащ списък на участващите фирми е:  http://www.biomassconference.com/ema/ExhibitorList.aspx
Групата ще бъде придружена от Емилия Танева, търговски специалист към Търговски
отдел, Посолство на САЩ.
За въпроси относно американска виза и официалното посещение, обърнете се към
Емилия Танева, тел. 0888/386193.
За повече информация кликнете ТУК

AUWA Umwelttechnik & Recycling в рамките на изложбата за
управление на отпадъци и рециклиране “Save the Planet” ще
представи фирмите Sweco, Presona, UNTHA Shredding Technology.
 
SWECO

SWECO – световен лидер в сепарирането при производството на пластмаса, също и в
целулозно-хартиената, хранително-вкусова, фармацевтична, химическа и керамична
промишлености.
SWECO е доставчик на решения и оборудване за скрининг, разделяне и смилане.
Продуктовото портфолио включва всички видове кръгли сепаратори, Gyramax правоъгълни
сепаратори, Full-Flow правоъгълни сепаратори, филтри, мелници. За повече от 60 години
Sweco е на върха на вибрационните технология за сепариране.
PRESONA

PRESONA разработва, произвежда и предлага напълно автоматични балиращи съоръжения,
и съответното оборудване за сортиране, компактиране и рециклиране на широка гама
рециклируеми материали, както и цялостни системи за управление на отпадъците в печатарската,
хартиената и опаковъчната промишлености, а също и на битови отпадъци.
UNTHA - Shredding Technology
UNTHA Shredding Technology предлага индивидуални решения за хартия, картон, пластмаси,
метали, електронен скрап, гуми и каучук, опасни отпадъци.
 
ACR+

ACR + е международна мрежа от градове и региони, които споделят общата
цел за насърчаване устойчивото потребление на ресурсите и управлението на
отпадъци чрез превенция при източника, повторна употреба и рециклиране.
Основните проекти за 2012 г.:
• предотвратяване образуването на отпадъци: специфичен ACR+ модул за
разработване и изпълнение на местни програми.
• рециклиране и оползотворяване на ресурсите: ACR+ ще анализира напредъка,
постигнат по пътя към изграждане на европейско рециклиращо общество и
прилагане на основните добри практики.
• Икономически инструменти: ACR+ ще работи върху използването на
икономически инструменти като данъци, ЕПР схеми, PAYT системи, депозитни
схеми и др.
• Средиземноморска мрежа за управление на отпадъци (ACR + MED) ACR+
ще работи по развитието на мрежа с градове и региони на юг и изток в зоната
на Средиземноморието.  С цел обмяна на опит и информация за постигане
устойчив начин на живот.
RESIDUOS

Научно-техническо издание, отразяващо най-новите постижения при
управление на отпадъците, градската канализация и околната среда.
Нашата читателска аудитория са специалисти от секторите: управление
на отпадъци, пречистване на вода, местни власти; инженерингови фирми и др.
Периодичност: 6 издания годишно. Разпространението е чрез платен абонамент
(3.000 издания), участваме на най-големите изложения.
За повече информация, моля, кликнете ТУК.

Фокус страна – Австрия Златен спонсор: Организатор:
 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!