"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Copper market / Мед

февруари 18, 2012, 13:07  

Материалните запаси от мед , съхранявани в складовете свързани с Shanghai Futures Exchange в момента са в най-високите си нива на запаси от десетилетие, споделят Barclays Capital  в свое изследване на пазара на мед.

Медните запаси сигнализират за излишък в предлагането, което ще доведе и до по-ниските стойности на пазара.

В същото време, производството на мед от медните мини на САЩ е намаляло с 4% на годишна база, според геоложките проучвания на U.S. Geological Survey (USGS) през февруари.

Световното производство на мед от медните мини през първите 10 месеца на 2011 година е без промяна всравнение с първите 10 месеца на 2010 година,  въпреки увеличението в световен мащаб на капацитетите на мините,според данни публикувани от  International Copper Study Group (2011).

Редица работнически и екологични протести, както и технически въпроси доведоха до понижаване на капацитетите на медните мини от 79,5% до 77,9%. Производството на мед обаче е нарастнало с 3%, главно поради увеличените доставки на меден скрап. Потреблението също нараства с около 2%, успоредно с увеличеното потребление на мед в Китай, което е около 2,7% и представлява 39% от световното потребление.

 

СТАНДАРТИ

BARLY – № 1 МЕДНА ТЕЛ
Да се състои от №.1 оголена , без покритие, нелегирна тел, не по-малка от № 16 B & S калибър за тел. Малахитова тел и хидравлично пресован материал са предмет на договореност между купувача и продавача.

BERRY – № 1 МЕДНА ТЕЛ
Да се състои от чисти не калайдисани, без покритие, нелегирани медна тел и проводници, не по-малки от № 16 B & S калибър за тел, която е чуплива. Хидравлично брикетираната е предмет на договорка.

BIRCH – № 2 МЕДНА ТЕЛ
Да се състои от смесена, нелегирана медна тел, с номинално съдържание на мед 96% ( мин. 94%), което се определя с електролитен анализ. Медна тел с прекомерно оловно покритие калайдисана, припоена; месингова и бронзова тел; със свръхсъдържание от смазка, стоманена и без метални частици; медна тел от нагряване, с изолация; нишковидна тел; на общо основание без сгурия ( пепел ). Хидравлично брикетирана тел с предмет на договорка.

CANDY – ТЕЖКА МЕД
Да се състои от чисти, нелегирани, без покритие медни изрезки, обрезки, събирателни шини, колекторни сегменти и тел с дебелина не по-малка от 1/6 инча, без изгоряла чуплива тел; но може да включва медни тръби. Хидравлично брикетираната мед е предмет на договорка.

CLIFF – № 2 МЕД
Да се състои от различни, нелегирани медни отпадъци ( скрап), с номинално съдържание на мед 96% ( мин. 94%), което ще се определя с електролитен анализ. Те не трябва да са: с прекомерно оловно покритие, калайдисани, припоени медни отпадъци; месингови и бронзови изрезки; прекомерно съдържание на смазки, стомана и не-метални примеси; медни тръби с други освен медни съединителни детайли или със седимент; медна тел от нагряване, с изолационен материал; нишковидна тел; на общо основание без сгурия. Хидравлично брикетираната мед е предмет на договорка.

CLOVE – № 1 МЕДНА ТЕЛ НА ГЛОБУЛИ
Да се състои от № 1 оголена, без покритие, нелегирана медна тел на глобули , насечена или накъсана, без калай, олово, цинк, алуминий, желязо, други метални примеси, изолационен материал както и други замърсители. Минималното съдържание на мед 99%. Калибър за тел по-малък от № 16 B & S и хидравлично пресован материал са предмет на договорка между купувача и продавача.

COBRA – № 2 МЕДНА ТЕЛ НА ГЛОБУЛИ
Да се състои от скрап № 2 нелегирана медна тел на глобули, насечена Или накъсана, с мин. 97% съдържание на мед. Максимумът от чужди примеси е не повече от 0,50% алуминий и 1% от всеки един от останалите метали или изолационен материал. Хидравлично пресованият материал е предмет на договореност между купувача и продавача.

COCOA – МЕДНА ТЕЛ НА ГЛОБУЛИ
Да се състои от скрап ат медна тел, нелегирана, насечена или накъсана, с мен. 99% медно съдържание Да е без прекомерна изолация или други не-метални частици. Максималното съдържание на чужди примеси, както следва: Алуминий – .05% Калай – .25% Никел – .05% Антимон – .01% Желязо – .05%.

DREAM – ЛЕКА МЕД
Да се състои от разнообразен нелегиран меден скрап с номинално съдържание на мед 92% ( мин. 88%), което се установява с електролитен анализ и ще се състои от медна ламарина, олуци, водосточни тръби, казани, котли и подобен скрап. Да е без: изгоряла, нишковидна тел; медна броня; окачалка за галванична обработка; радиатори, пожарогасители, хладилни агрегати; галванотипни обвивки; отсевки; припоен, калайдисан и с прекомерно оловно покритие скрап; месингови и бронзови детайли; с излишък от смазочно масло, желязо и не-метални частици; и на общо основание да е без сгурия. Хидравлично брикетираната мед е предмет на договореност между купувача и продавача. Всички елементи, изключени от този клас са изключени също и от по-висшите класове по-горе.

DROVE – СКРАП С МЕДНО СЪДЪРЖАНИЕ
Да се състои от различни медо-съдържащи угарки, стружки, сгурия, стоманено – месингови и медни остатъци и шлаки. Да е без изолирани проводници; медни хлориди; неподготвен размесен материал; големи мотори; пирофорен материал; азбестови спирачни набивки; дъна на пещи; материали с високо съдържание на олово; графитни тигели; както и вредни и експлозивни материали. Фин материал на прах – според договорката. Хидравлично брикетираният материал е предмет на договорка.

DRUID – СКРАП ОТ ИЗОЛИРАН МЕДЕН ПРОВОДНИК
Да се състои от скрап от медна тел с различни видове изолационен материал. Продава се въз основа на проба и на коефициент на усвояване, по договорка между купувача и продавача.

EBONY – СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ЧЕРВЕН МЕСИНГ (ТОМПАК)
Да съдържа скрап от червен месинг , клапи, машинни лагери и други машинни части, вкл. различни отливки от мед, калай,цинк и/или олово. Да е без полу-червени месингови отливки (78% до 81% мед); кутии за ж.п. вагони и други подобни сплави с високо съдържание на олово; кранове и водопроводни вентили; водомери; клапи;слитъци и изгорял месинг; алуминиеви, силиконови и манганови бронзове; желязо и неметални частици. Нито един от елементите да не е по-голям от 12” от която и да било част и да не тежи повече от 100 lbs.

 

Коментари

1 коментар към “Copper market / Мед”
  1. Много благодаря за тази статия радвам че попаднах на нея сега точно ще ми бъде любопитно да знам особено за това как са без изолирани проводници; медни хлориди; неподготвен размесен материал; големи мотори; пирофорен материал; азбестови спирачни набивки; дъна на пещи; материали с високо съдържание на олово; графитни тигели; както и вредни и експлозивни материали – DROVE – СКРАП С МЕДНО СЪДЪРЖАНИЕ, не съм много на ясно, но колко време може да издържи даден мед че да има такива запаси?Блога ви е доста любопитен и мисля да го посещавам често.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!