"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Противоречията на ЗУО

февруари 11, 2012, 22:31  

Най-простата мярка, свързана със заетостта, е да не се прави това, което може да закрие работни места. Това каза за Агенция „Фокус” Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. По думите му – има една голяма група мерки, които са с пряк непосредствен ефект във времето. Много често не става дума за някакви нови мерки, а просто за отказ от прилагане на решения, които очевидно водят до закриване на предприятия и закриване на работни места. Един такъв пример от много време Стопанска камара и няколко браншови организации, включително от рециклиращата и металургичната промишленост, атакуват. Това е решението да бъдат закривани площадки за търговия с черни и цветни метали, ако не са в общини с приет Общ устройствен план, каза Димитър Бранков. В България само една трета от общините имат приет Общ устройствен план. Някои от тези площадки бяха приватизирани преди 10-15 години и практически са изградени преди 50 години. И след модернизацията им там са инвестирани в някои случаи средства от порядъка на 10-20 млн. лева. Закриването на такива площадки заедно с работните места очевидно не е най-доброто решение, за да се справим с кражбите. За кражбите има наказателно законодателство, има институции в лицето на МВР и на полицията, които трябва да ги преследват и естествено да наложат закона в тази му част, каза Бранков. По думите му – не е основателен аргументът, че борбата с кражбите трябва да мине през закриване на бизнеси и в случая – на площадки за търговия с черни и цветни метали. А това основание – разполагане на такива площадки в общини с Общ устройствен план, едва ли не по съображение за защита на околната среда, е приложимо към абсолютно всички предприятия в България, включително от индустриалния сектор, които се явяват по-тежки замърсители. Една голяма част от тях не са разположени очевидно в общини с Общ устройствен план, посочи той. Веселина ЙОРДАНОВА

 

 

ИА Фокус

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!