"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

“Стомана Индъстри” ще строи депо за металургични отпадъци

февруари 10, 2012, 18:37  

“Стомана” се готви да построи депо за опасни металургични отпадъци, с което да отрови Перник, съобщиха от националния синдикат “Защита” на пресконференция.

 

Фирмата възнамерявала, според профсъюза” да отвори сметището върху 100-тина декара в опасна близост до пречмиствателната станция за водата на града.

Върху такава площ вероятно планират да събират отпадъци от фирмите в цялата страна, а вероятно и от Гърция, скочиха синдикалистите. Те алармират, че боклука от цветни метали е рисков и не се разгражда.

Сигнално писмво “Защита” е издпратила до кмета Росица Янакиева и до областния управител Иво Петров с настояване да се вземат мерки за осуетяване на намеренията на “Стомана”. Публикуваме целия текст от декларацията:

Уважаеми
господин Областен Управител,

 

Уважаема
госпожо Кмет,

 

До нас достига
информация, че „Стомана индъстри” АД предвижда изграждането на депо за вредни и
опасни отпадъци от металургичното производство в непосредствена близост до
пречиствателната станция на гр.Перник и над най-големия квартал, в който живеят
повече от 30 000 души.

Очакваме от
Вас да ни уведомите дали тази информация отговаря на истината и има ли
постъпило подобно предложение в областна и общинска администрации.

В случай, че
действително има такова предложение, настояваме да имате предвид, че ще
предприемем действия против подобна „инвестиция” в живота и здравето на
перничани. Инвестиране на 30 млн.лева за изграждането на подобно депо, в което
може би ще се събират и опасни отпадъци и от други промишлени предприятия /а
нищо чудно и от предприятия от Гърция/, ще бъде за сметка на здравето на
гражданите на Перник и техните деца за десетилетия напред. Тъй като не бихме
допуснали осъществяването на подобни намерения, ще призовем всички граждани на
Перник, екологични организации, граждански сдружения и ще се противопоставим с
всякакви средства и действия на поредната подигравка на гръцки инвеститори с
български граждани. Достатъчно е, че години наред пернишки металурзи им
осигуряват милиони лева печалба срещу жълти стотинки. Няма да допуснем
кощунство с живота и здравето на перничани – да си складират опасните отпадъци
в Гърция!

и днешното писмо:

НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ “ЗАЩИТА” Областна синдикална организации на Национален синдикат “Защита” – гр. Перник,

Уважаеми господин Председател, госпожо Кмет, господин Областен Управител,

В началото на месец декември 2011г. уведомихме Областния Управител и Кмета на гр.Перник. че до нас е достигнала информация, според която, „Стомана индъстри” АД предвижда изграждането на депо за вредни и опасни отпадъци от металургичното производство в непосредствена близост до пречиствателната станция за питейни води на гр.Перник и над най-големия квартал, в който живеят повече от 30 000 души.

Месец и половина по-късно, от ..Градски вестник” разбираме, че вече действително е депозирано в общинска администрация намерението на ..Стомана Индъстри” АД за изграждането на депото. Имайки предвид тази информация, настояваме за Вашето становище относно изграждането на подобно депо в близост до пречиствателното станция за питейни води на гр.Перник.

Настояваме и да имате предвид, вече заявената от нас категорична позиция против подобни „инвестиции” в живота и здравето на перничани. Зa да осъществява своята дейност ..Стомана Индъстри” АД има вече издадени комплексни разрешителни. До сега. за да работи, очевидно дружеството е отговаряло на условията и изискванията но тези разрешителни, без да е наложително създаването на подобно депо за опадни и вредни отпадъци. В този смисъл е логично да се приеме, че намерението за изграждането на депо на 100 декара площ, е продиктувано от стремежа на дружеството да реализира допълнителни печалби, съхранявайки отпадъците от производството и на други предприятия, в т.ч. и свързани със ..Сгомана Индъстри” АД.

Допълнителни печалби, обаче, от подобни „инвестиции” в живота и здрвето на пернишките граждани не можем да допуснем. Ще предприемем всякакви действия против подобни намерения ще потърсим съдействието на екологични и граждански организации: ще инициираме събирането на подписка сред всички перничани: ще организираме и провеждането на протести, докато не чуем от отговорните органи и институции, че подобно заиграваме с живота и здравето на нас. на нашите деца и родители, няма да бъде допуснато.

Да, ние сме за насърчаването на бизнеса и инвестициите в региона, но не и когато този бизнес и инвестиции са за сметка на здравето на пернишките граждани.
Във връзка с изложеното, предлагаме да бъде осъществена среща с Вас. до 17.02.2012т„ на която да получим по-подробна информация относно намерението на „Стомана Индъстри” АД за изграждането на депо за опасни и вредни отпадъци, както и Вашето становище по този въпрос.

В противен случай, ще бъдем принудени от 20.02.2012г, да призовем пернишката общественост да се включи в организирани от нас протестни действия пред областна и общинска администрации.

С уважение,

Председател на “Защита” Милена Атанасова

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!