"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Европейски правила за металните отпадъци

май 5, 2011, 14:37  

Европейската комисия прие нови правила за намаляване на отпадъците от желязо, стомана и алуминий и насърчаване на рециклирането в общността.

Според решението, чистият метален скрап не е необходимо да се третира като отпадък. Така производителите ще могат да прилагат по-адекватна система за неговото управление. Скрапът обаче трябва предварително да е нарязан и обработен, за да премине директно към процеса на преработка и претопяване и да не се третира като отпадък. Това условие важи особено за старите автомобили, чиито каросерии трябва да са изтърбушени, частите – премахнати, а каросерията – обработена така, че от нея да е останал чистият метал.

Еврокомисарят по околната среда Янеш Поточник коментира, че е време Европейският съюз да започне да третира металните отпадъци като ценен ресурс за икономиката. Липсата на ясни критерии за качеството на металите преди тяхното рециклиране обаче беше довело до приемането на отделни, хаотични национални политики в сферата, някои от тях – напълно неадекватни.

Новата регулация ще влезе в сила след публикуването й в Официалния вестник на ЕС и ще може да се прилага директно от страните – членки след преходен период от 6 месеца.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!