"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Проверка на всички леярни в Шуменски регион

май 5, 2011, 12:47  

 Проверките се осъществяват съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите и се осъществяват от инспекторите на Регионалната инспекция  по околна среда – Шумен. Извършват се   8 наблюдения по компоненти води, въздух, отпадъци и комплексни разрешителни. Проверяват се практическата дейност и документацията.До момента са проверени 11 фирми, занимавщи се с леене на метални отпадъци. Не са открити нередности.
Като следващ етап , инспекциите ще продължават и по скрап-базите в региона.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!