"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Преизпълнени изисквания в рециклирането

май 23, 2012, 01:05  

На 8 май министърът на околната среда и водите Нона Караджова е издала заповед, с която признава, че “Екопак”, ”Екобулпак”, “Репак”, ”Булекопак”, ”Екоресурс” и ”Екоколект” са преизпълнили изискванията в Закона за управление на отпадъците. Те са оползотворили и рециклирали средно над 50% от хартията, пластмасите, стъклото, металите и дървесината, пуснати на пазара през 2011 г. от фирмите, членуващи в тези организации. За миналата година компаниите в шестте обединения са внесли в страната или са произвели общо 292 000 тона опаковки, показват одитираните доклади. Заради добрите резултати те получават правото да не платят на държавата задължителната продуктова такса за опаковките.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!