"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Световната търговска организация потвърди – експортните мита са несъвместими

февруари 2, 2012, 21:54  

Световната търговска организация (СТО) се произнесе окончателно по въпроса за експортните ограничения и мита, наложени от Китай за различни суровини, вкл. боксит и магнезий.

 Докладът на СТО, като цяло, потвърждава решението на експертната група по темата от 5 юли 2011 г.
СТО потвърди, че експортните мита са несъвместими, тъй като те надвишават ангажиментите, поети в Протокола за присъединяване на Китай.
В допълнение, докладът ясно посочва, че изключенията, допустими по силата на Общото споразумение за митата и търговията (GATT), за предотвратяване на критичен недостиг на растителни или животински продукти за живота и здравето на хората или за опазването на невъзобновяемите природни ресурси, не могат да бъдат използвани като претекст за защита на местната промишленост от конкуренцията или да подкопават правилата на многостранната търговска система. Според СТО, наложените от Китай експортни ограничения не могат да бъдат оправдани по силата на тези изключения, тъй като е ясно, че мерките са изцяло в полза на китайската индустрия.
По процедурни причини, СТО не е в състояние да се произнесе по някои административни аспекти на експортните ограничения, наложени от Китай. Въпреки това, позицията на СТО е, че китайските ограничения са несъвместими с правилата на международната търговска система.
Решението на СТО проправя пътя за свободна търговия със суровини в световен мащаб.
По този повод генералният директор на BUSINESSEUROPE Филип де Бук заяви: “В навечерието на срещата на върха ЕС-Китай, ЕС трябва да призове Китай незабавно да приложи констатациите на СТО и да премахне износните мита и ограничения върху всички суровини.”

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!