"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Среброто

февруари 2, 2012, 21:45  

Извличането  на сребро започва от преди около 5000 години.

За първи път сребро е добивано в мини през около 3000-та година преди новата ера в Анадола (в наши дни в Турция). Тези  начални залежи са били ценен ресурс за цивилизациите, които процъфтяват в Близкия Изток, Крит, и Гърция в античността. В около 1200-та година преди новата ера, центърът на производството на сребро се премества в Гърция, в мините в Лаурия, където то продължава да храни гръцките градове-държави в региона. В около 100-та година от новата ера, Испания става столица на производството на сребро. Испанските мини са били най-големият доставчик на Римската Империя, а среброто компонент от първостепенно търговско значение по азиатските пътища на доставка на подправки. С инвазията на маврите в Испания,  практиката на извличане на  сребро от руда се мести  в по-широк кръг от страни, най-вече в Централна Европа. Откриването на няколко  важни сребърни мини се случва между 750-та и 1200-та година от новата ера., включително в Германия и Източна Европа. 500-годишният период от 1000-та до 1500-та година е период на значителен ръстеж благодарение както  на увеличения брой мини, така и на усъвършенствуванията в производството и технолологията.  Обаче, няма друго знаменателно събитие в историята на сребърното съперничество като откриването на Новия Свят през 1492 г. Това велико откритие и последващите години преоткриват ролята на среброто в света. Завоюването на Новия Свят от Испания води до добиване на елемевта сребро от рудници и   драматично  засенчва всичко друго, което се е случило преди това време. Между 1500 и 1800 година на Боливия, Перу и Мексико се падат над  85 процента от световното производство и търговия. По-късно, някои други страни започват да дават по-съществено своя принос, по-специално Съединените Щати с откриването на находището Корнсток Лод в Невада. Производството на сребро продължава да се разширява в световен мащаб, нараствайки от 40 до 80 милиона трой унции годишно през 1870 година. Периодът от 1876 до 1920 е скок в двете направления -технологични иновации и експлоатация на нови находища в света. Производството през последната четвърт на 19 век се учетворява по отношение на средното за първите 75 години до почти 120 милиона трой унции годишно. По същия начин, новооткритите находища в Австралия, Централна Америка и Европа значително увеличават общото световно производство на сребро. Двадесетте години между 1900 и 1920 резултират в 50% увеличение на глобалното производство, и довеждат до общо  от около 190 милиона трой унции годишно. Тези увеличения са подтиквани от откритите находища в Канада, Съединените Щати, Африка, Мексико, Чили, Япония и други страни.  През последния век новите технологии също допринасят за огромния ръст в общото производство на сребро. Основните пробиви включват: сондиране, рудодобив с помощта на пара, отводняване на мини и усъвършенстван рудничен извоз. Освен това, напредъкът  в технологиите на извличане засили възможността за отделяне на среброто от други руди и  направи възможно да се обработват по-големи обеми от руда, съдържаща сребро.
Такива методи са от решаващо значение за увеличения обем на производството,  тъй като много от висококачествените руди в света бяха изчерпани  до края на 19ти век. Днес, повече от 5000 години след като древни култури  за първи път започват извличането на този скъпоценен метал, годишно в световен мащаб общият добив е средно 671 милиона трой унции.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!