"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Нов закон за отпадъците

май 4, 2011, 11:18  

Във връзка с подготвения от експерти на МОСВ нов Закон за управление на отпадъците БСК организира работни обсъждания:

Българска Стопанска Камара организира срещи за обсъждане на проект за нов закон за отпадъците.

На 4 май 2011 г., от 14.00 ч, в БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1),  ще бъдат обсъдени изискванията към управление на масово разпространени отпадъци;

На 12 май 2011 г., от 14.00 ч, в БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1),  ще бъдат обсъдени изискванията към управление на битови, производствени, опасни, неопасни и строителни отпадъци.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!