"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Скрапиране на кораби в Турция

януари 5, 2012, 23:19  

Според турската корабно-рециклираща асоциация Gemisander , тонажите добити от рязане на стари кораби през 2011 година са достигнали до 653 000 тона.В сравнение с предходните години, може да се добави резултатът от 2010 година – 423 000 тона и от 2009 година – 298 000 тона.

През 2011 година са нарязани за скрап 341 кораба.От тях 46 кораба са на Гърция, която се превръща в основен доставчик на кораби за турската индустрия.Гърция ,като една изцяло морска страна има развито корабоплаване, при което ежегодно се спират, подменят или бракуват кораби, а близкото разстояние до Турция я превръща в стратегически доставчик на скрап,най-вече от кораби, за турските заводи преработватели.Освен тези причини, натежава тук и световната криза, като притиска и най-големия търговки флот в света – този на Гърция.Намалелите товари, както и скупата поддръжка на корабите, довежда до фалити голяма част от корабосбствениците в Гърция.В един момен се оказва, че вече е по-изгодно да се нареже един кораб на скрап, от колкото да се плаща пререгистрацията му и подръжката на екипажа.

Един от най-големите в света ярдове за нарязване на кораби се намира в Турция в Алиага – близо до Измир, на Егейското крайбрежие на Турция.

 

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!